SISA informuje: Návrh předpisu ISO 20077-1 (2016) pro nová vozidla s možností komunikace a přenosu dat na dálku

11. října 2016, 11:38

Návrh předpisu ISO 20077-1 obsahující standardy pro nová vozidla s možností komunikace a přenosu dat na dálku, který byl předložen v současné době k celoevropské diskusi, obsahuje formulace, které nezaručují nezávislým subjektům podílet se na servisu a opravách těchto automobilů.

Stávající znění řeší telematické platformy tak, že výrobci automobilů by mohli mít přímý přístup k vozidlu a jeho informacím, což vytváří nepatřičnou výhodu, která by ve svém důsledku mohla být ke škodě spotřebitelů, podniků, evropského hospodářství a společnosti.

Sdružení SISA ve spolupráci s mezinárodní organizací FIGIEFA a s ostatními národními asociacemi v jednotlivých členských státech EU  v zájmu udržení podmínek pro nezávislý automobilový aftermarket a rovných podmínek pro všechny požaduje, aby nezávislé autoservisy a ostatní subjekty podnikající v této oblasti měli zajištěn rovný přístup ke stejným funkcím a informacím jako výrobci automobilů či autorizované autoservisy.

Sdružení SISA usilující od svého založení o férové konkurenční prostředí  v autobranži se obrací na příslušné národní orgány v České republice a požaduje zjednat nápravu.

Tisková zpráva SISA

Související články

SISA informuje: elektrické servisní knížky ŠKODA AUTO
SISA informuje: elektrické servisní knížky ŠKODA AUTO

Sdružení SISA pokračuje v jednáních se společností ŠKODA AUTO o zjednodušení přístupu do systému erWin za účelem provedení zápisu v elektronické servisní knížce vozidla. Ze stanoviska společnosti ŠKODA AUTO vyjímáme:

SISA informuje : ÚOHS zahájil správní řízení
SISA informuje : ÚOHS zahájil správní řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po přezkoumání zadávacích podmínek pro výběrové řízení na servis a opravy motorových vozidel Městské policie Praha zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod spisovou značkou S0508/2016/VZ.

SISA informuje: Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu
SISA informuje: Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu

Plnění pokynu eCall s ohledem na zavedení „interoperabilní telematické platformy“ podle zásad spravedlivé hospodářské soutěže a svobodného rozhodování spotřebitelů. Díky povinnému celoevropskému zavedení systému e-Call do všech nových osobních vozidel naplánovanému na rok 2018 se urychlí zavádění telematických technologií a rozvoj směrem k „inteligentním připojeným vozidlům“. Základní telematické funkce systému e-Call se snadno dají rozšířit tak, […]

SISA pro zachování STK i SME
SISA pro zachování STK i SME

V souvislost s připravovanými změnami zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích SISA vyjádřila plnou podporu stanovisku SAČR na zachování existence samostatného měření emisí vozidel vedle pravidelných technických prohlídek a tudíž zachování jak stanic technické kontroly (STK), tak i stanic měření emisí (SME). SISA považuje tuto variantu za rozumnou, reálně snadno […]

Valná hromada sdružení SISA
Valná hromada sdružení SISA

Ve čtvrtek 10. listopadu se konala schůze valné hromady sdružení SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!