SISA informuje: Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu

15. srpna 2016, 15:50

Plnění pokynu eCall s ohledem na zavedení „interoperabilní telematické platformy“ podle zásad spravedlivé hospodářské soutěže a svobodného rozhodování spotřebitelů.

Díky povinnému celoevropskému zavedení systému e-Call do všech nových osobních vozidel naplánovanému na rok 2018 se urychlí zavádění telematických technologií a rozvoj směrem k „inteligentním připojeným vozidlům“. Základní telematické funkce systému e-Call se snadno dají rozšířit tak, aby poskytovaly širokou škálu služeb na dálku, jako jsou dopravní informace, rezervace hotelů, směrování na nejbližší parkoviště, programy pojištění založené na způsobu využití, asistenční služby v případě poruchy vozidla nebo – v případě poprodejních služeb v automobilovém průmyslu – diagnostiku na dálku nebo prediktivní údržbu.

Níže podepsané asociace zastupují široké spektrum zúčastněných stran přímo dotčených zavedením telematiky, například motoristické spotřebitele, leasingové společnosti a celé odvětví poprodejních služeb, v němž jsou zastoupení výrobci náhradních dílů, velkoobchod s náhradními díly, výrobci diagnostických a zkušebních zařízení, vydavatelé informací a automobilové opravny.

Níže podepsané asociace vítají technologický pokrok, ze kterého mohou těžit spotřebitelé a který může nabídnout nové inovační obchodní příležitosti – za podmínky, že bude zaručena spravedlivá hospodářská soutěž.

V současné době jsou telematické platformy vlastnickým způsobem technicky řešené tak, aby pouze výrobci automobilů mohli mít přímý přístup k vozidlu a jeho informacím – což vytváří nepatřičnou výhodu, která by v konečném důsledku mohla být ke škodě spotřebitelů, podniků, evropského hospodářství a společnosti.

Orgány EU uznaly tento problém prostřednictvím čl. 12 odst. 2 nařízení o systému eCall, který Komisi ukládá, aby „posoudila potřebu požadavků na interoperabilní zabezpečenou standardizovanou platformu s otevřeným přístupem“. Komise má rozhodnout o legislativním podnětu do června 2017.

Jeden z projednávaných konceptů navrhuje směrování dálkové komunikace pro nezávislé tržní provozovatele přes servery vlastněné výrobci vozidel (tzv. „extended vehicle“ (vozidlo s možností komunikovat)).  To by výrobcům vozidel zajistilo výlučnou kontrolu nad přístupem k údajům o vozidle a informacím (kdo, kdy, co, jak), čímž by získali možnost rozhodovat o podmínkách přístupu, předepisovat své vlastní obchodní modely a sledovat činnosti a procesy nezávislých zúčastněných stran – s nimiž chtějí přímo soutěžit na automobilovém poprodejním trhu, a na jejich základě i nad širším okruhem jiných služeb spojených s vozidly (např. finančních, leasingových, pojišťovacích). To by negativně ovlivnilo konkurenceschopnost nezávislých provozovatelů a poskytovatelů služeb.

V zájmu ochrany podnikatelské nezávislosti a udržování rovných podmínek na trhu v digitální oblasti je vyžadována „neutralita hospodářské soutěže již od technického návrhu“. Skutečné inovace a příležitost rozvíjet nové obchodní modely budou možné pouze prostřednictvím interoperabilní platformy.

Nezávislí poskytovatelé služeb musí mít zajištěn rovný přístup ke stejným funkcionalitám a informacím ve stejném časovém rámci jako výrobce vozidel, aby mohla existovat hospodářská soutěž. Pouze tehdy budou mít motorističtí spotřebitelé skutečnou volbu týkající se poskytovatelů služeb a budou mít možnost udělování přímého, nemonitorovaného přístupu ke svým údajům vztaženým k vozidlu u služeb, které si zvolí. Tím bude na druhou stranu zaručeno, že může pokračovat nabízení jiných, nezávislých alternativ služeb.

Proto níže podepsané asociace vyzývají evropské orgány, aby uznaly úlohu telematiky v oblasti hospodářské soutěže, a tak umožnily spotřebitelům vybrat si partnery, kterým poskytnou své údaje, a to, za jakým účelem je poskytnou. To rovněž znamená, že nezávislí provozovatelé budou mít možnost nabízet konkurenceschopné digitální produkty a služby na základě ochrany jejich práva přímého přístupu k údajům/informacím o vozidle v reálném čase a on-line komunikace prostřednictvím standardizovaných, interoperabilních a bezpečných telematických rozhraní. Řešení telematických platforem s otevřeným přístupem předem vylučuje možnost monitorování a analyzování ze strany výrobců vozidel. Toto řešení zabezpečí rovnou příležitost pro nezávislé provozovatele a poskytovatele služeb nabídnout své služby spotřebitelům prostřednictvím například palubního displeje, a to stejným způsobem jako výrobci vozidel.

Do doby, než bude plně funkční palubní platforma k dispozici, musí být zachován standardizovaný komunikační přístup k údajům o vozidle přes fyzické datové spojení.

Všechny tyto technické požadavky jsou nutné proto, aby bylo zajištěno svobodné rozhodování spotřebitelů a rovné podmínky na trhu mezi všemi zúčastněnými stranami s cílem zachovat inovační kapacitu a konkurenceschopnosti všech poskytovatelů služeb „kolem vozidla“. Z dlouhodobého hlediska lze toto zajistit pouze technickým řešením, kde je „inteligence“ ve vozidle, zavedením standardizované interoperabilní palubní telematické platformy, jak je zamýšleno v tomto pokynu k systému eCall.

Níže podepsané asociace vyzývají evropské orgány k vytvoření robustního regulačního rámce pro interoperabilní, standardizovanou a bezpečnou palubní telematickou platformu s otevřeným přístupem, jak se o to zasazují níže podepsané asociace v dokumentu C-ITS Platforma a v souladu s cíli „pilíře týkajícího se přístupu“ převzatého ze Strategie jednotného digitálního trhu.

 

Brusel, 30. června 2016

Adresa koalice pro manifest:
c/o FIGIEFA
Boulevard de la Woluwe 42 (bte 5) – BE-1200 Brussels
Phone: +32 2 761 95 10
e-mail : figiefa@figiefa.eu

ADPA – Evropská asociace nezávislých vydavatelů informací má za cíl zajistit spravedlivý přístup k údajům a informacím v automobilovém průmyslu a poskytovat konkurenceschopné rámcové podmínky pro nezávislé vydavatele informací. To vydavatelům umožní navrhovat a poskytovat konkurenceschopné, inovativní a víceznačkové produkty a služby provozovatelům na trhu poprodejních služeb v automobilovém průmyslu.

AIRC – Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie – je celosvětová federace vedoucích národních obchodních organizací v oblasti automobilových opraven. Jejím hlavním cílem je podporovat automobilové opravny a průmysl automobilových opraven a zajistit budoucnost tohoto odvětví.

CECRA – Evropská rada pro distributory aut a servisy – je evropská federace zastupující zájmy distributorů automobilů a servisů a Evropské rady distributorů sdružující obchodníky s automobily specifických značek. Jejím hlavním cílem je udržovat příznivý evropský regulační rámec pro distributory aut a servisy, které zastupuje.

EGEA – Evropské sdružení pro vybavení servisů zastupuje jak výrobce, tak dovozce nářadí a vybavení pro opravy, servis a technickou kontrolu vozidel, jakožto nedílnou součást podpory hodnotového řetězce automobilového průmyslu. Jeho úkolem je zajišťovat zdravější prostředí pro odvětví servisního a testovacího vybavení po celé Evropě a také poskytovat spotřebitelům výraznější podporu k usnadnění konkurenceschopného výběru cenově dostupné mobility v podmínkách stále složitějších automobilových technologií a komplexnosti.

FIA – mezinárodní automobilová federace, resp. federace autoklubů. FIA zastupuje zájmy těchto členských klubů jakožto motoristů, uživatelů veřejné dopravy, pěších a turistů. Jejím primárním cílem je zajistit mobilitu, která je bezpečná, cenově dostupná, udržitelná a účinná.

FIGIEFA – mezinárodní federace nezávislých distributorů na trhu poprodejních služeb v automobilovém průmyslu. Její členové zastupují maloobchodníky a velkoobchodníky náhradních dílů a komponent pro automobily a jejich přidružené servisní řetězce. Cílem organizace FIGIEFA je usilovat o zajištění svobodné a účinné hospodářské soutěže na trhu s náhradními díly automobilů, servisem a opravami.

Leaseurope – Evropská federace asociací leasingových společností – zastupuje jak leasingové odvětví, tak také maloobchod s automobily v Evropě. Rozsah produktů, kterými se zabývají členové organizace Leaseurope, sahá od koupě za účelem pronájmu až po finanční leasing a operativní leasing všech kategorií aktiv (automobily, vybavení a nemovitosti). Zahrnuje také krátkodobé půjčování osobních automobilů, dodávek a nákladních vozů.

Související články

Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive
Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive

Nedostatky v zabezpečení zjištěné u telematického systému BMW Connected Drive – FIGIEFA podporuje vytvoření interoperabilní a bezpečné telematické platformy pro připojená vozidla, která funguje na bázi nejmodernějších technologií a zároveň reaguje na konkurenční produkty vytvořené uzavřenými soukromými systémy. Bezpečnostní nedostatky zjištěné u systému BMW Connected Drive ukazují, že uzavřené soukromé telematické systémy nemusí nutně zajišťovat […]

Služba Bosch eCall urychlí příjezd záchranářů na místo nehody
Služba Bosch eCall urychlí příjezd záchranářů na místo nehody

Po nehodě je pro oběti důležitá často každá sekunda. Řešení eCall od společnosti Bosch je koncipováno tak, aby se záchranné služby dozvěděly o neštěstí rychleji a mohly efektivněji zasáhnout – v některých případech to je výhoda, která zachrání život. Bosch nabízí od léta 2012 tuto službu pro majitele vozidel Mercedes-Benz. Komise EU očekává, že ve […]

SISA partnerem Autosalonu 2017
SISA partnerem Autosalonu 2017

Ve dnech 5. – 10. dubna 2017 se uskuteční na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh AUTOSALON 2017. Sdružení SISA uzavřelo dohodu se společností a. s. Brněnské veletrhy a výstavy o spolupráci při pořádání tohoto veletrhu. Zástupci sdružení projednají v příštích dnech  podmínky účasti pro členy sdružení.

SISA informuje : ÚOHS zahájil správní řízení
SISA informuje : ÚOHS zahájil správní řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po přezkoumání zadávacích podmínek pro výběrové řízení na servis a opravy motorových vozidel Městské policie Praha zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod spisovou značkou S0508/2016/VZ.

SISA informuje: Návrh předpisu ISO 20077-1 (2016) pro nová vozidla s možností komunikace a přenosu dat na dálku
SISA informuje: Návrh předpisu ISO 20077-1 (2016) pro nová vozidla s možností komunikace a přenosu dat na dálku

Návrh předpisu ISO 20077-1 obsahující standardy pro nová vozidla s možností komunikace a přenosu dat na dálku, který byl předložen v současné době k celoevropské diskusi, obsahuje formulace, které nezaručují nezávislým subjektům podílet se na servisu a opravách těchto automobilů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!