Kapaliny do ostřikovačů – nejčastěji kladené otázky

20. listopadu 2011, 0:00

Kapaliny do ostřikovačů = SCREENWASHe

NEMRZNOUCÍ SCREENWASH MI ZAMRZÁ NA PŘEDNÍM SKLE
Pokud pomineme několik ostatních možných, ale okrajových příčin problému, jsou dvě hlavní, které obvykle působí společně a to:

Vysoká těkavost Ethanolu:
Základní nemrznoucí složkou používanou pro výrobu kapalin do ostřikovačů je ve střední Evropě líh, jako chemické individuum známé pod označením Ethanol. Ten má oproti vodě nízký bod tuhnutí, ale naproti tomu je hořlavý a také těkavý. Tenze par vody při normální teplotě je 2330 Pa, zatímco Ethanol má 5600 Pa. Z toho vyplývá, že líh si vytváří přibližně trojnásobné množství par než voda a tudíž i rychleji zmizí z povrchu předního skla, zvláště pak za vyšší rychlosti jízdy. Důsledkem toho je, že sice podchlazené sklo může být čerstvou kapalinou ze zásobní nádržky rozmrazeno, ale krátce po uvolnění par Ethanolu dojde k opětovnému zamrznutí zbylé vody, pokud je koncentrace lihu nízká.

Efektivní teplota:
Každý jistě na vlastní kůži pocítil, že pokud při mrazu ještě fouká, je vnímání chladu velmi intenzivní. Stupeň ochlazení způsobený kombinací větru a nízkých teplot se nazývá „Wind Child“ – česky často „Efektivní teplota“, která určuje, za jak dlouho může kůže omrznout na nechráněném místě. Stejně to platí i pro náš případ – jízdu automobilem, kde silný vítr a rychlá jízda mohou tento efekt ještě znásobit.

Platí přibližně rovnice: WCT = 131,13 + 0,62*T -13,95V0,16 + 0,486*T*V0,16.
Kde: WCT = efektivní teplota, T = reálná teplota, V = rychlost větru.

Z rovnice například vyplývá, že při venkovní teplotě -5°C a jízdě vozidla nejvyšší povolenou rychlostí po dálnici (130 km/h) je kapalina do ostřikovačů s mrazuvzdorností „jen“ -20°C nepoužitelná.

KOUPIL JSEM SI -40°C ALE REFRAKTOMETR MI UKÁZAL POUZE -27°C
Stanovení bodu tuhnutí se refraktometrem neprovádí metodou přímou (neměříme teplotu tuhnutí), ale nepřímou (určujeme index lomu). Ze známé závislosti indexu lomu na koncentraci směsi alkohol/voda a známé závislosti bod tuhnutí na koncentraci směsi alkohol/voda pak získáme výslednou teplotu tuhnutí. Pro ostřikovače se používají alkoholy, obvykle: Ethanol, Isopropanol a jako pomocné v menším obsahu vícesytné: Ethylenglykol, Propylenglykol nebo Glycerin. Každý z těchto alkoholů má jinou závislost hodnoty svého indexu lomu na koncentraci ve směsi s vodou. Čím větší je obsah alkoholu ve směsi s vodou, tím odlišnější je index lomu od čisté vody a tudíž i větší odlišnost mezi samotnými alkoholy (u -20°C rozdíl na refraktometru pro Isopropanol a Ethanol není téměř poznat, zatímco pro -40°C z Ethanolu ukazuje refraktometr pro Isopropanol okolo -25°C!).

Na trhu je velká škála přístrojů s rozdílnými stupnicemi i médii, které lze na nich stanovit. Bohužel však mezi ty nejrozšířenější patří takové, které mají jen jednu stupnici pro kapaliny do ostřikovačů (SCREENWASHe). A ta je bohužel kalibrována na směs Isopropanol/voda. Zatímco ve střední Evropě se do ostřikovačů kvůli ceně a dostupnosti používá výhradně a dominantně Ethanol.

Z důvodů nízké ceny práce je většina refraktometrů vyráběna v Asii. Žádný z těchto přístrojů, pokud má vůbec návod v češtině, není kalibrován a lze si i všimnout, že na něm není uvedeno pro jaký typ alkoholu v ostřikovači je určen! Za nepatrně vyšší cenu jsou k dispozici obdobné přístroje, které mají pro ostřikovače dvě stupnice (jako máte dvě pro chladicí kapaliny MEG/MPG). Na druhém obrázku vidíte obě stupnice: Ta vlevo je určena pro Ethanol, zatímco stupnice vpravo (SRF) měří správně Isopropanol.

 

SCREENWASH MI ROZLEPTAL REFLEKTORY PŘEDNÍCH SVĚTEL
Ethanol vyráběný v Evropě obvykle pochází buď z obilí, nebo brambor, zatímco líh dovážený ze zámoří je produkován často z cukrové třtiny. Kvůli možným daňovým únikům musí být veškerý technický líh denaturován. A tady je kámen úrazu. Je k dispozici spousta denaturačních činidel oficiálních i speciálně povolených. Ty běžné (Ethylenglykol, Isopropanol, Bitrex/Denatonium Benzoate) jsou odzkoušeny a žádné díly na karosérii vozu nenapadají. Naopak ty méně oficiální, avšak často levnější Polykarbonát či Polymethylmethaktrylát, jež jsou hlavním konstrukčním materiálem reflektorů vozidel, napadat mohou. Navíc ne všechny kapaliny do ostřikovačů obsahují tak čistý líh jako XT SCREENWASH, naopak mohou být znečištěny látkami, jež mohou být cítit (Aceton, Acetaldehyd), ale také nemusejí (Methanol, některé ketony aj.).

Jelikož materiál reflektorů patří mezi nejodolnější průhledné polymerní materiály a naopak prochází tím nejtvrdším zacházením (světelné a tepelné namáhání, posypové soli a kapaliny do ostřikovačů), nedochází k jeho viditelnému poškození obvykle ihned. Takže zatímco vy máte v zásobní nádržce SCREENWASHe již vyhovující a kvalitní nemrznoucí kapalinu, váš reflektor dal teprve nyní najevo, že došlo k jeho poškození vlivem dříve použité špatné kapaliny do ostřikovačů.

Používejte tedy celoročně prověřené a značkové kapaliny do ostřikovačů letní a zimní (zejména). Takové, jejichž výrobci neexperimentují s jejich složením a používají kvalitní, dostatečně přečištěný, vhodně denaturovaný a evropský líh.

DOLIL JSEM SI NEMRZNOUCÍ SCREENWASH A ON PŘES NOC ZMRZNUL
Moderní konstrukce zásobní nádržky na kapaliny do ostřikovačů obvykle neumožňují jednoduché smísení staré a nové náplně, jelikož jde v podstatě o dlouhý úzký tubus, kde není ani vidět, co se nachází na jeho dně. Vzhledem k tomu, že Ethanol (líh) se s vodou mísí jen na základě vodíkových můstků a jejich funkce je samozřejmě podporována teplotou, nemůže být divu, že koncentrovaný SCREENWASH vydrží na hladině zmrzlé vody – ledu – i několik hodin a nefunguje tedy jako „rozpouštědlo“.

Navíc je nutné si uvědomit, že koncentrovaný líh má nízkou hustotu (<820 kg/m3) oproti vodě a tudíž na její hladině v podstatě plavě a mísení tak není podporováno ani gravitací. Může se tak snadno stát, že ačkoliv byla doposud zbytková letní kapalina v ostřikovači tekutá, došlo po dolití zimního SCREENWASHe a nočním mrznutí k ztuhnutí náplně v ostřikovači. Vysvětlení i řešení je jednoduché: zmrzla níže položená a v úzkém tubusu s malým povrchem na smísení doposud nepromísená vodní vrstva, zatímco horní lihová je kapalná. Jako prevence postačí celoroční používání nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. Nebo včasná výměna zimního média za letní, která nespočívá jen v brzkém dolití, ale v kompletním vyčerpání (vysátí) letní kapaliny a novém doplnění již jen homogenní zimní kapaliny do ostřikovačů.

Materiál připravila firma AD Partner.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!