Legislativní balíček týkající se pravidelných technických prohlídek vozidel

17. června 2013, 9:05

Sdružení SISA zveřejnilo na svých webových stránkách tiskovou zprávu evropského sdružení FIGIEFA „Legislativní balíček týkající se pravidelných technických prohlídek vozidel: klíčové předpisy upravující pravidelné technické prohlídky navrhované Výborem pro dopravu Evropského parlamentu“.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu 30. května hlasoval o návrhu balíčku předpisů týkajících se pravidelných technických prohlídek motorových vozidel. Tento soubor nových minimálních standardů platných pro celou EU Evropská komise vypracovala s cílem harmonizovat pravidla týkající pravidelných technických prohlídek v celé Evropské unii, aby došlo ke sladění používaných postupů a zároveň se zvýšila bezpečnost silničního provozu.

FIGIEFA vítá rozhodnutí Výboru pro dopravu a přijatá doporučení k legislativnímu návrhu pro Komisi jako důležitý krok k ustanovení pevnějších společných pravidel pro technické prohlídky silničních vozidel.

Pokud jde o body významné pro distribuci a dodávky náhradních dílů, přijal Výbor pro dopravu tato doporučení:
• Definice technické prohlídky: Původní definice navrhovaná Komisí obsahovala odkazy na kritéria schválení typu jako referenční hodnoty pro technické prohlídky dílů a součástek. Ustanovení by v tomto znění poškozovalo trh s náhradními díly. Technické prohlídky dílů a součástek a porovnávání s referenčními hodnotami požadavků pro schválení typu by ve skutečnosti byly nepřiměřené a nepraktické. Také by navíc mohlo dojít k omezení dostupnosti konkurenčních součástek odpovídající kvality na trhu. Definice, kterou poslanci přijali, již nadále nezmiňuje odkaz na díly a součástky.

Nové znění definice navržené Výborem pro dopravu nyní nicméně odkazuje na dobu platnosti schválení typu jako referenční hodnotu pro kontrolu environmentálních a bezpečnostních kritérií pro celé vozidlo, což podle expertů a orgánů technické kontroly více odpovídá současné praxi. 

Z hlediska vybavení pro pravidelné technické prohlídky byly Výborem pro dopravu odhlasovány tyto body:
• Technické informace specifické pro pravidelné technické prohlídky: Výbor pro dopravu se rozhodl doporučit povolení přístupu k těmto informacím výrobcům zkušebního vybavení, u kterého jsou tyto informace potřebné pro funkčnost vybavení, aby byla zajištěna optimalizace postupů technických prohlídek a objektivní kritéria pro posuzování a vyhodnocování prohlídek. V této souvislosti Výbor pro dopravu doporučil, aby byla výrobcům přístupná také elektronická platforma pro informace o vozidlech.
• Stanice technické kontroly nebo příslušný kompetentní orgán musí vydat osvědčení o technické způsobilosti, které musí být dostupné také v elektronické podobě;
• Výbor pro dopravu doporučil přijetí nových metod včetně použití kontrolních zařízení s elektronickým rozhraním pro moderní dynamické systémy světlometů;
• Přímé měření výfukových plynů podle Výboru pro dopravu zůstane standardní zkušební metodou měření emisí;
• U vozidel s naftovými motory by v budoucnu mělo být zavedeno měření částic i NOx;
• Součástí technické prohlídky by se mělo stát zkoušení tlaku vzduchu v pneumatikách včetně použití manometru.

Výbor pro dopravu rozhodoval také o doporučeních týkajících se dalších klíčových otázek:
• V otázce oddělení činností byl přijat kompromis umožňující, aby servisní technik figuroval u stejného vozu také jako zkušební technik, ale pouze pokud nadřízený kontrolní orgán zajišťuje vysokou úroveň objektivity.
• Návrh Komise, podle kterého měla všechna vozidla starší 6 let podstupovat pravidelnou technickou prohlídku každý rok, byl zamítnut. Výbor pro dopravu navrhuje, aby prohlídka byla prováděna po čtyřech letech od registrace a poté se opakovala každé dva roky.
• Kompromis byl přijat v otázce zařazení následujících přípojných vozidel do systému pravidelných technických prohlídek:
        1. Přípojná vozidla o hmotnosti 750 kg až 3500 kg
        2. Přípojná vozidla kategorie O2 do 2000 kg – mimo vozidel typu obytných přívěsů
• Vozidla kategorie L nebudou do celoevropského systému pravidelných technických prohlídek zahrnuta ihned, ale Komise musí do 3 let zhodnotit bezpečnostní situaci jednostopých vozidel a provést srovnání bezpečnosti silničního provozu v členských státech, kde se provádějí pravidelné technické prohlídky vozidel kategorie L, se státy, kde se tato kategorie netestuje;
• Výbor pro dopravu navrhuje, aby legislativní formou namísto směrnice bylo nařízení.

Co se bude dít dále:
Zpráva přijatá Výborem pro dopravu nyní čeká na závěrečný schvalovací krok: přijetí na plenárním zasedání – neboli zasedání všech 750 poslanců Evropského parlamentu – které je plánováno na 2. července ve Štrasburku. Poté bude Rada, která zastupuje členské státy, vyjednávat s Parlamentem, aby mohlo být dosaženo konečné dohody.

Více informací na sisa.cz.

Související články

Právní předpisy Evropské unie týkající se zavedení systému tísňového volání e-Call
Právní předpisy Evropské unie týkající se zavedení systému tísňového volání e-Call

Níže podepsaná sdružení vítají iniciativu Evropské komise ohledně tísňového volání e-Call a plně podporují povinné plošné zavedení tohoto systému od roku 2015 na území celé Evropy, a to pro veškerá nově schválená osobní vozidla či lehká nákladní vozidla. Jedná se o významnou iniciativu, která by měla snížit počet úmrtí a závažných zranění na evropských silnicích. […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!