Právní předpisy Evropské unie týkající se zavedení systému tísňového volání e-Call

15. prosince 2013, 20:56

Níže podepsaná sdružení vítají iniciativu Evropské komise ohledně tísňového volání e-Call a plně podporují povinné plošné zavedení tohoto systému od roku 2015 na území celé Evropy, a to pro veškerá nově schválená osobní vozidla či lehká nákladní vozidla. Jedná se o významnou iniciativu, která by měla snížit počet úmrtí a závažných zranění na evropských silnicích.

Níže podepsaná sdružení zastupují širokou škálu zúčastněných subjektů, kterých se navrhovaný právní předpis upravující tísňové volání e-Call přímo dotýká – uživatele motorových vozidel, pojistitele i leasingové společnosti a celý trh navazujících odvětví, například dodavatele dílů, velkoobchodní prodejce dílů a výrobce zkušebních zařízení i opravce.

Povinné zabudování technologie e-Call do vozidel přinese spotřebitelům výrazné zlepšení z hlediska bezpečnosti a doplňkových služeb zvyšujících komfort. Důležité je, že ve vozidle zabudovaný telematický systém sloužící funkci e-Call může být využit rovněž pro doplňkové služby nabízené na navazujícím automobilovém trhu, například asistenci v případě nehody, diagnostiku na dálku a sledování údajů potřebných pro preventivní údržbu.

Je třeba, aby tato nová technologie respektovala zásady spravedlivé soutěže a svobodné volby spotřebitelů i provozovatelů vozidel. Zajistit, aby uživatelé vozidel a nezávislí operátoři mohli využívat výhody tohoto vzdáleného přístupu, je možné jedině za podmínky rovného přístupu k rovnocenným funkcím a stejným údajům ve stejném čase. Zároveň je nutné zajistit, aby bylo možné nabízet konkurenční varianty služby a aby vlastníci vozidel mohli svůj systém zabudovaný do vozidla připojit k tomu poskytovateli služeb, kterého si sami zvolí.

Za doplňkovou volitelnou službu pak bude považováno tísňové volání podporované službami třetích stran (Third Party Services – TPS e-Call).

Z výše uvedeného vyplývá, že fungování tísňového volání e-Call a do vozidla zabudovaný systém, který tísňové volání umožňuje, musejí být založeny na standardizované, interoperabilní a bezpečné platformě s otevřeným přístupem pro případné budoucí aplikace nebo služby zabudované ve vozidlech. Tuto zásadu již ve své zprávě z vlastního podnětu přijaté v červenci 2012 uznal Evropský parlament. Právo na nediskriminační přístup nezávislých operátorů k systému tísňového volání e-Call potvrdila ve svém návrhu z června 2013 rovněž Evropská komise.

Podepsaná sdružení vyzývají evropské i vnitrostátní zákonodárce, aby přijali úpravu na úrovni EU, která by zachovávala rovné příležitosti a stejné podmínky pro všechny na základě povinné interoperabilní, bezpečné, standardizované a otevřené platformy pro systém tísňového volání, a aby navrhli konkrétní opatření pro provádění uvedené platformy. Zajistí se tak právo na rovný přístup ke stejným informacím a svoboda výběru konkurenčních spotřebitelských produktů a služeb.

AIRC
Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie – je celosvětová federace předních národních obchodních organizací v oblasti servisu vozidel. Jejím hlavním cílem je podporovat opravy vozidel a opravárenský průmysl a zajistit budoucnost tohoto odvětví.

CECRA
European Council for Motor Trades and Repairs – je evropská federace zastupující zájmy podniků zabývajících se obchodem s motorovými vozidly a servisem oprav a European Dealer Councils zastupující prodejce vozidel a specializované na určité značky. Jejím hlavním cílem je udržování evropského regulačního rámce, který bude příznivý pro podniky činné v oblasti prodeje motorových vozidel a servisu oprav, jež jsou jejími členy.

CLEPA
European association of Automotive Suppliers: členy CLEPA tvoří 110 předních světových dodavatelů součástí, systémů a modulů pro automobily a 25 národních obchodních sdružení a evropských profesních sdružení, přičemž CLEPA zastupuje více než 3 tisíce společností zaměstnávajících více než 5milionů osob a pokrývajících veškeré produkty a služby v automobilovém dodavatelském řetězci.
 
EGEA
European Garage Equipment Association byla založena v roce1980 a sdružuje 11 národních profesních organizací. Zastupuje zájmy výrobců a dovozců zařízení autodílen a zkušebních zařízení ve vztahu k evropským a mezinárodním institucím. Úlohou EGEA je nabídnout posílený vliv, lepší informace, výraznější podporu a zdravější prostředí pro odvětví zařízení autodílen a zkušebních zařízení v celé Evropě.
 
FIA
je celosvětová motoristická federace. FIA zastupuje zájmy svých členů – motoristů, uživatelů veřejné dopravy, chodců i turistů. jejím hlavním cílem je zajistit bezpečnou, dostupnou,udržitelnou a účinnou dopravu.
 
FIGIEFA
je mezinárodní federace nezávislých automobilových distributorů na poprodejním trhu. Její členy, 24 národních obchodních sdružení z 21 zemí celého světa, představují maloobchodníci a velkoobchodníci automobilových náhradních dílů a součástí a jejich přidružené opravárenské řetězce. Cílem federace FIGIEFA je udržovat spravedlivou a účinnou hospodářskou soutěž na trhu náhradních dílů automobilů, servisních služeb a oprav.
 
Insurance Europe
je evropská federace pojišťoven a zajišťoven. Prostřednictvím svých 34 členských subjektů – národních pojišťovacích asociací – představuje Insurance Europe všechny druhy podniků zabývajících se pojištěním a zajištěním, např. celoevropské společnosti, „monoline“ pojistitele, vzájemné pojišťovny a malé a střední podniky.
 
Leaseurope
European Federation of Leasing Company Associations – zastupuje jak leasingový průmysl, tak průmysl půjčoven automobilů v Evropě. Do oblasti působnosti členů federace spadá celá řada činností od koupě na splátky a finančních leasingů až po provozní leasing ve všech skupinách majetku (automobily, vybavení a nemovitosti). Patří sem i krátkodobé půjčování osobních automobilů, dodávek a nákladních vozidel.

Související články

SISA: Situace na aftermarketovém trhu s autodíly  a představení neznačkových servisních konceptů
SISA: Situace na aftermarketovém trhu s autodíly a představení neznačkových servisních konceptů

Zejména na deklarování kvality ´neznačkových´ náhradních dílů od aftermarketových dodavatelů, na obecné představení servisních konceptů provozovaných právě těmito subjekty a rovněž na činnost pořádajícího Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) byla zaměřena tisková konference v pražském hotelu Michael. Význam profesního sdružení  SISA na poli autoopravárenství nejlépe dokládá fakt, že jeho členské […]

Legislativní balíček týkající se pravidelných technických prohlídek vozidel
Legislativní balíček týkající se pravidelných technických prohlídek vozidel

Sdružení SISA zveřejnilo na svých webových stránkách tiskovou zprávu evropského sdružení FIGIEFA „Legislativní balíček týkající se pravidelných technických prohlídek vozidel: klíčové předpisy upravující pravidelné technické prohlídky navrhované Výborem pro dopravu Evropského parlamentu“. Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu 30. května hlasoval o návrhu balíčku předpisů týkajících se pravidelných technických prohlídek motorových vozidel. Tento […]

Společné prohlášení profesních organizací SAČR a SISA k diskreditaci nezávislých servisů
Společné prohlášení profesních organizací SAČR a SISA k diskreditaci nezávislých servisů

Jak jsme Vám v minulých týdnech informovali, vzrůstá intenzita lživých reklam, reportáží na segment nezávislých servisů. V následujících řádcích Vám přinášíme společné prohlášení Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA). „Se znepokojením jsme v poslední době zaznamenali několik nevhodných reklam či reportáží, které se […]

Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive
Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive

Nedostatky v zabezpečení zjištěné u telematického systému BMW Connected Drive – FIGIEFA podporuje vytvoření interoperabilní a bezpečné telematické platformy pro připojená vozidla, která funguje na bázi nejmodernějších technologií a zároveň reaguje na konkurenční produkty vytvořené uzavřenými soukromými systémy. Bezpečnostní nedostatky zjištěné u systému BMW Connected Drive ukazují, že uzavřené soukromé telematické systémy nemusí nutně zajišťovat […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!