Co bude po 1.7.2016 a dočkáme se novel emisní legislativy?

5. května 2016, 13:33

Jak jistě víte, blíží se konec přechodného období (již od 1. 7. 2016), kdy se na Stanicích měření emisí nebude smět používat jakýsi “odlehčený kompromis” nové emisní metodiky. V souběhu se zkouškami nových emisních přístrojů s novým softwarovým průvodcem sledoval ASEM po 1.1.2016 celé spektrum problémů u Stanic měření emisí v prvních měsících právě tohoto “přechodného období”, tedy ještě před povinným zavedením tzv. on-line emisního protokolu.

V této době jsme registrovali přes 28.000 shlédnutí informačního systému "Emisní lampárna" na webu www.fcd.eu, kde jsme kromě stovek zde nezmiňovaných telefonických konzultací reagovali v celkovém počtu na více než 320 emisně zaměřených komentářů a diskusí. Vzhledem k náročnosti a vynaloženého úsilí při řešení problémů byl přesunuta celá sekce Měření emisí z portálu www.fcd.eu do diskrétní sekce (jen pro členy ASEM) na portál www.ASEM.cz.

V blízké budoucnosti čeká i emisní stanice sesíťování (CIS SME). Odpadne veškeré papírování a případné podvody CIS odhalí v řádech měsíců zpětně téměř ve 100% případů.

Nejen ze samotných komentářů, ale i z médií a přímo od profesní branže byla nejvíce slyšet následující témata:
    – Přibližně 15-20 % úbytek zájemců o měření emisí na STK (důsledek systémového nařízení, že k STK vozidlo bez emisní známky nepokračuje na STK)
    – Výrazný nárůst zájmu zákazníků o emisní opravy (výměny lambdasond, katalyzátorů, opravy a čištění filtrů částic, opravy a údržby emisního systému vozidla a motoru), patrně obavy majitelů vozidel z medializovaného příchodu přísnějších pravidel u SME.
    – Všeobecný zmatek na emisních stanicích, jak se orientovat v nedostatečně definovaných pravidlech, které Ministerstvo dopravy v přechodném období ještě stále postupně upřesňuje.
    – Nepřipravenost jak výrobců vozidel, tak majitelů motorových vozidel k zavedení EOBD s metodickým požadavkem na vytvořený Readiness Code u EOBD vozidel (po roce 2000 r.v.)
    – Neznalost postupu při měření emisí řízených systémů bez EOBD emisně relevantního diagnostického rozhraní, kdy většina emisních stanic vyčítala paměť závad řídící jednotky motoru, aniž by toto bylo paušální povinností u každého výrobce vozidla.
    – Nepřípustné vměšování STK do činnosti SME u opraven. Některým pracovníkům STK se nezdály přílohy emisních protokolů a nepřípustně vraceli vozidla zpět na SME. Pokud je emisní protokol schváleného typu, je opatřen ochrannou známkou, a jeho výsledek je vyhovující, nepřísluší nikomu na STK následně hodnotit cokoliv na provedení protokolu. Takové jednání STK se dá považovat za protiprávní. Pokud existují pochybnosti, nechť STK podá podnět státnímu odbornému dozoru, ale STK kádrování SME nepřísluší.
 

V souvislosti s body 4.3, 4.4 a 4.5 vede ASEM se všemi dotčenými stranami četné konzultace nastalých neočekávaných stavů, které s výrobci vozidel a s Ministerstvem dopravy průběžně řeší. Podněty ze strany jednotlivých Stanic měření emisí (zřizovaných jak u STK tak i u autoopraven) budou řešeny individuálně a neveřejně v rámci registrovaných členů ASEM. Jakmile bude dohotoven registrační software a diskrétní členská sekce ASEM, budou zde konzultovány všechny problémy a jejich návrhy na řešení v neveřejné části portálu ASEM).

ASEM bude poskytovat účinnou ochranu emisních mechaniků při jejich odpovědnosti vyplývající ze zákona. Především se bude jednat o ochranu před obávanými sankcemi (nyní vyšší sankce než v minulosti) ze strany SOD (státní odborný dozor).

​Zde se jedná především o kontroverzní stavy vozidel, kdy vozidlo může být i přes jeho bezvadný emisní i technický stav vyhodnoceno na SME jako nevyhovující a to z důvodů "metodické mezery" v metodice měření emisí, kterých je v ní dle našeho názoru poměrně dost.

Dále se mnoho zájemců o členství v ASEM obracelo s konzultacemi na nejasně zákonem stanovené podmínky, podle kterých se nelze jednoznačně a správně rozhodovat (např. měření ve více než jedné koncovce výfuku je chápáno různě). Tyto kontroverzní a nejednoznačné či dokonce protismyslné pokyny mohou v důsledku i při nejlepším vědomí a svědomí vyústit v porušení zákonných nařízení platné legislativy a následné citelné sankce emisního mechanika či celé stanice.

ASEM se o tyto situace zajímá a svými argumenty a analýzami chrání účastníka strany registrovaného v asociaci ASEM, kontrolovaného SOD před nebo při zahájení správního řízení obzvláště tehdy, není-li legislativní nařízení možno obecně chápat jednoznačně.

Kontroverzní stav BMW 320i r.v.2006: Paměť závad elektroniky motoru hlásí defekt snímače NOx, vůz produkuje ca 500 x více emisí dusíku než by měl, paměť emisně relevantních závad EOBD prázdná, CO v pořádku, motor má klidný chod. SME u STK vystavuje kladný protokol, SME u opravny začne opravovat.

Dvojí charakter Stanic měření emisí
ASEM v přechodné fázi nově používané metodiky postřehl, že se "Stanice měření emisí" od sebe liší jejich typickým dvojím charakterem. Zatímco SME zřizované při STK, které vozidla zpravidla jen měří, ale téměř nikdy neopravují, mají tendenci vystavovat co možná nejméně nevyhovujících protokolů (prakticky nevyřazují vozidla z provozu = motivace, aby se v následné STK raději pokračovalo), provádějí SME zřizované u autoopraven emisní zkoušku tak, jak to i při jejich vzniku stát původně očekával a také motivačně podporoval. Tedy s důrazem na odhalování všech emisně relevantních závad na vozidle. Tento jev je dán motivací obou typů SME: 

SME při STK vydělává jen počtem provedených emisních kontrol, zatímco pro SME při autoopravně není hlavním výdělkem samotné "měření emisí", nýbrž opravy plynoucí z části vozidel, která při kontrole nevyhověla. Druhý způsob je logičtější, pro zákazníka výhodnější, protože může být v kontrole emisí i levnější, a hlavně plní jednoduše sám a automaticky svou úlohu.

Jako příklad funkčnosti této funkční motivace může sloužit měření vozidla s porušeným filtrem částic, kdy SME u STK spíše vystaví vyhovující protokol u vozidla s hodnotou kouřivosti 0,5 (štítková hodnota 0,6) aniž by upozornil majitele na nebezpečí pro vozidlo z této kritické hodnoty plynoucí, zatímco SME zřízená u autoopravny spíše varuje majitele vozidla před následky poškozeného filtru, které mohou ve velice krátké době vyvolat reakce elektronického řízení motoru vedoucí v krajních případech i k jeho fatální destrukci. Rozdíl v chování těchto dvou emisních stanic je dán cennými zkušenostmi mechanika autoopravny, kterému emisní mechanik na STK, co do praxe s opravami, nemůže autoopravně s bohatou praxí a mnohem lépe vybavenou diagnostickou dílnou v opravárenských dovednostech vůbec konkurovat.

Související články

Co se diskutovalo 5. 5. 2016 na MDČR ohledně měření emisí po 1. 7. 2016?
Co se diskutovalo 5. 5. 2016 na MDČR ohledně měření emisí po 1. 7. 2016?

V diskusi bylo hned několik žhavých momentů, kdy se její členové neshodovali na názorech. Hostem byl i Ing. Jan Procházka ze ŠKODA Auto a.s., aby zde přispěl odborným poradenstvím k nově zaváděné metodice. Diskutovalo se zda nevyřadit zcela z programu měření emisí traktory, u kterých je diagnostika nejednotná a velmi těžko by se u ní […]

ASEM v hledáčku bruselského internetového deníku EUobserver
ASEM v hledáčku bruselského internetového deníku EUobserver

ASEM i EUobserver se shodli na tom, že nejen česká, ale i evropská legislativa v kontrolách emisního chování vozidel v provozu kulhá za reálnými potřebami se zpožděním asi 20 let. Jen nesnadno lze hledat vysvětlení, proč se emisní kontroly neprovádí v rozsahu a s limity adekvátními dnešním technologiím a stavu, v jakém se nacházejí auta […]

Budoucnost 2023: Technická s emiskami už jen současně!
Budoucnost 2023: Technická s emiskami už jen současně!

Přinášíme článek asociace ASEM, zabývající se nařízením EU o sjednocení pravidel o technických kontrolách. Jejich nedílnou součástí se má stát i zákonem nařízené měření emisí. Samostatně měřit emise se v budoucnu nebude povolovat. V České republice se odhaduje na cca 1.500 podnikatelských subjektů (opraven se statutem “Stanice Měření Emisí”), kterých se toto nařízení týká. Konec […]

Česká televize o sloučení “emisek” s technickými kontrolami
Česká televize o sloučení “emisek” s technickými kontrolami

V neděli 22. 5. 2016 ve večerních “Událostech” přišla reportáž o dopadu Evropské direktivy 2014/45 na způsob zákonem předepsaných kontrol motorových vozidel. V reportáži došlo k několika drobným nepřesnostem: Prvně to, že sloučené STK a SME budou platit již od příštího roku. V platnost sice toto vstoupí, ale samostatné emisní stanice musí dostat dle doporučení […]

Otevřený dopis asociace emisních techniků a opravářů ASEM na MDČR se žádostí o “zaváděcí období”
Otevřený dopis asociace emisních techniků a opravářů ASEM na MDČR se žádostí o “zaváděcí období”

Blížící se termín 1.7.2016, kdy má být nasazen ostrý software pro vyhodnocování emisního chování vozidla v provozu při pravidelných emisních kontrolách dle nové metodiky Ministerstva dopravy je ohrožen. Asociaci chodí denně e-maily a telefonáty s alarmující zprávou, že zatím nikdo nemá nainstalovaný nový předepsaný software a schválení také zatím nemá každý dodavatel emisních přístrojů. Přechodné […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!