Budoucnost 2023: Technická s emiskami už jen současně!

, 23. května 2016, 8:09

Přinášíme článek asociace ASEM, zabývající se nařízením EU o sjednocení pravidel o technických kontrolách. Jejich nedílnou součástí se má stát i zákonem nařízené měření emisí. Samostatně měřit emise se v budoucnu nebude povolovat. V České republice se odhaduje na cca 1.500 podnikatelských subjektů (opraven se statutem „Stanice Měření Emisí“), kterých se toto nařízení týká.

Konec deregulace počtu STK na "okres"
Ředitel ASEM Libor Fleischhans seděl minulý týden v rámci aktivit asociace v kanceláři ministra dopravy Dana Ťoka a za pár dní na to i v kanceláři ředitele odboru 150 Ivana Nováka:
"Evropská unie požaduje v rámci svobodného podnikání konec deregulace počtu STK v ČR. A nejenom to. EU nechce samostatnou SME, ale vždy ve spojení s technickou kontrolou. Současné stanice měření emisí však mají na zřízení společného pracoviště TK a ME čas do roku 2023".

"Estékáčka" u nás zatím známe jako "průjezdní linku s velkými vraty na vjezdu i výjezdu. Ale budou takto vypadat i vznikající nová "kontrolní místa", která po novele musí úřad povolit kdekoliv, když splní podmínky technického vybavení? Dovoluji si odhadnout, že nebudou, protože plánovat velkokapacitní linku v době, když jejich počet již není regulován, by byl z ekonomického pohledu risk. Pokud jich začne být v některé oblasti více, budou mezi sebou opět soutěžit, jako tomu bylo nedávno, kdy se ještě na STK nefotografovalo. Podvádění však zatnou tipec online protokoly a fotodokumentace" – říká Libor Fleischhans.

Fotografie německé autoopravny s dlouhou tradicí, kde jsou nabízeny technické kontroly včetně emisí. Nezávislý kontrolní inženýr využívá jednou týdně vybavení dílny a vystavuje osvědčení a vylepuje známky.

Nařízení EU však úplně nezakazuje i variantu technických kontrol s opravami v jednom místě, pokud bude zajištěna dostatečná objektivita nestrannosti. Ta se právě zajišťuje např. focením vozidel, emisními protokoly on-line, přípravou implementace emisních výsledků do již fungujícího CIS (sběr dat z kontrol do centrálního serveru MD).

Na rozdíl od dosavadního způsobu technické kontroly lze se zákazníkem již při samé kontrole prodiskutovat možná řešení problému a finance potřebné k odstranění závad. Někde bude potřeba jen protikorozní nátěr, jinde výměna manžet nebo pouzder kloubů na podvozku.


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014
CITACE ODSTAVCE Č. (34)
"Kontroloři by při provádění technických prohlídek měli jednat nezávisle a jejich úsudek by neměl být ovlivněn střetem zájmů, včetně střetu zájmů ekonomické nebo osobní povahy. Odměna kontrolorů by proto neměla být v přímém vztahu k výsledkům technických prohlídek.
Členské státy by měly mít možnost stanovit požadavky ohledně oddělení činností nebo povolit soukromým subjektům provádět zároveň technické prohlídky i opravy vozidel, a to i na tomtéž vozidle, v případech, kdy se orgán dozoru přesvědčil, že je zachovávána vysoká úroveň objektivity.
..KONEC CITACE

ASEM: Z uvedeného textu vyplývá, že členský stát by měl povolit jak prohlídky tak opravy, kdy se orgán dozoru přesvědčil, že je zachována vysoká úroveň objektivity.

"Studujte s námi text Evropské direktivy a hledejte v ní témata, která bychom měli znát, aby naší podnikatelskou činnost neobrátilo naruby nějaké mocné lobby, které bude poslancům vysvětlovat znění jinak, totiž "po svém". Pak by se mohlo stát, že se plány mnoha drobných podnikatelů zhroutí a stav se vrátí tam, kde byl minulých 15 let" – vyzývá Libor Fleischhans.

Zde je celý text direktivy

Související články

ASEM v hledáčku bruselského internetového deníku EUobserver
ASEM v hledáčku bruselského internetového deníku EUobserver

ASEM i EUobserver se shodli na tom, že nejen česká, ale i evropská legislativa v kontrolách emisního chování vozidel v provozu kulhá za reálnými potřebami se zpožděním asi 20 let. Jen nesnadno lze hledat vysvětlení, proč se emisní kontroly neprovádí v rozsahu a s limity adekvátními dnešním technologiím a stavu, v jakém se nacházejí auta […]

Co se diskutovalo 5. 5. 2016 na MDČR ohledně měření emisí po 1. 7. 2016?
Co se diskutovalo 5. 5. 2016 na MDČR ohledně měření emisí po 1. 7. 2016?

V diskusi bylo hned několik žhavých momentů, kdy se její členové neshodovali na názorech. Hostem byl i Ing. Jan Procházka ze ŠKODA Auto a.s., aby zde přispěl odborným poradenstvím k nově zaváděné metodice. Diskutovalo se zda nevyřadit zcela z programu měření emisí traktory, u kterých je diagnostika nejednotná a velmi těžko by se u ní […]

Co bude po 1.7.2016 a dočkáme se novel emisní legislativy?
Co bude po 1.7.2016 a dočkáme se novel emisní legislativy?

Jak jistě víte, blíží se konec přechodného období (již od 1. 7. 2016), kdy se na Stanicích měření emisí nebude smět používat jakýsi „odlehčený kompromis“ nové emisní metodiky. V souběhu se zkouškami nových emisních přístrojů s novým softwarovým průvodcem sledoval ASEM po 1.1.2016 celé spektrum problémů u Stanic měření emisí v prvních měsících právě tohoto […]

Dá Brusel zelenou vytloukání filtrů částic?
Dá Brusel zelenou vytloukání filtrů částic?

Ředitel ASEM Libor Fleischhans, se dohodl včera na schůzce s viceprezidentem německého spolku ASA Haraldem Hahnem na spojení sil v boji proti nesmyslným předpisům na evropské úrovni. Německo, Holandsko i Česko trápí přitom podobné problémy a bylo by tedy smysluplné zaujmout před evropským parlamentem společné stanovisko. Ačkoliv Brusel jistě nechce, aby se u vozidel se […]

Česká televize o sloučení „emisek“ s technickými kontrolami
Česká televize o sloučení „emisek“ s technickými kontrolami

V neděli 22. 5. 2016 ve večerních „Událostech“ přišla reportáž o dopadu Evropské direktivy 2014/45 na způsob zákonem předepsaných kontrol motorových vozidel. V reportáži došlo k několika drobným nepřesnostem: Prvně to, že sloučené STK a SME budou platit již od příštího roku. V platnost sice toto vstoupí, ale samostatné emisní stanice musí dostat dle doporučení […]

„Autorizovaní“ mají zájem na provozování „TK“ dle nových pravidel
„Autorizovaní“ mají zájem na provozování „TK“ dle nových pravidel

Na ASEM se od včerejška obracejí první akreditovaní zástupci značek a renomované autorizované servisy v České republice a žádají o podporu dle evropské směrnice 2014/45/EU, která ruší evropskou směrnici 2009/40/ES, kde pod zdůvodněním (34) stojí toto: Kontroloři by při provádění technických prohlídek měli jednat nezávisle a jejich úsudek by neměl být ovlivněn střetem zájmů, včetně […]

Emisní přístroje schválené ještě před zveřejněním dalších změn metodiky?
Emisní přístroje schválené ještě před zveřejněním dalších změn metodiky?

Ministerstvo dopravy rozesílá hned po sobě 3. 6. 2016 a 6. 6. 2016 další dvě informace o změnách metodiky, vyžadující zásah do programu softwaru přístrojů, a to jen tři týdny před vypršením jejich schválení pro používání v SME! Skutečně pikantní je na těchto změnách metodiky to, že časově přichází až po oznámení o prvních Ministerstvem […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!