Seminář MDČR „O sloučení STK a SME“ nebo znovu „o nové regulaci“?

, 24. června 2016, 9:45

ASEM na semináři MDČR o Technických kontrolách a Měření emisí.

Před časem hovořil ministr dopravy Dan Ťok o rozvolnění pravidel pro zřizování STK tím, že kdo o zřízení technické kontroly požádá a bude splňovat požadavky i se sloučenou TK a ME, bude mu vyhověno. Doposud tomu tak u dosavadní koncepce STK kvůli stále ještě existující regulaci krajských úřadů není. Na semináři přiznalo Ministerstvo dopravy i legislativní tíseň, kvůli které jsou jakékoliv změny dosavadních STK téměř nemožné. Změna adresy či názvu provozovatele je tedy nepřekonatelnou bariérou při řešení běžných úkonů v životě firem, jakými STK vlastně dnes v rukou soukromníků jsou.

Druhou změnou je, že se  "Měření emisí" stalo dle směrnice EU jedním z celkem 9 úkonů technické kontroly, a to přesně úkonem č. 8.2 pod bodem 8 pojmenováno jako kontrola z pohledu  "Obtěžování okolí", a kde je podobně jako u všech ostatních kontrolních úkonů stanoven třídník závad dle závažnosti jejich kvalifikace, a na jejich odstranění je možné stanovit lhůtu k jejich odstranění. Na semináři byly různé snahy. Mezi jinými i zpochybnit účinnost kontrol vzhledem k jejich ovlivněné objektivitě kontrolujícím u firmy která i opravuje, ale v porovnání s tím, jaký s promnutím "bordel" v STK a v SME existuje dnes, jsou podobné pochybnosti při zavedení komplexní elektronické dokumentace závad malicherné až bezpředmětné.

"Některé STK, až jich bude moc, budou všechna auta "pouštět"…
Ani Jiří Rejmon, člen předsednictva profesní komory STK, nebyl odstraněním současné regulace, zajišťující klidný život právě příjemnou "regulací zajištěných podnikatelů" nadšen a před televizní kamerou, kterou Richard Samek zveřejnil v těch samých večerních Událostech na ČT1, vyřkl pro mne jednu naprosto neuvěřitelnou větu: "Až tu bude mnoho stanic a budou bojovat o zákazníka, je tu riziko že některé stanice půjdou tímto směrem, prostě že budou prostě všechna auta pouštět…"

Tato věta svědčí o tom, že v očích některých podnikatelů v byznysu s technickými kontrolami jsou tu zákazníci spíše kvůli STK a ne že tu má být STK pro veřejnou službu obyvatelstvu přenesenou ze státu na soukromý subjekt (bohužel), co má plnit konkrétní kontrolní úlohu za stát! Nikdo přeci nebude zaručovat třílinkové STK, která v době regulace rýžovala peníze v oblasti, kde jí nikdo nekonkuroval (a že už před změnami z poslední doby mnohé z nich "pouštěly"!!!), že bude mít plné tři linky po celý rok?

A výrok, že STK budou všechna auta "pouštět"??? Ono to jde? A jde to vůbec říct? Skoro to zní jako výhrůžka. Co to má znamenat? Chce snad někdo uvažovat, že bude technik STK upřednostňovat byznys se známkami, aby zajistil svého chlebodárce a riskovat bezpečí majitelů vozidel, kteří k STK prostě ze zákona musí? Co potom dělá odborný dozor a program tisíce a jedné možnosti CIS? Umí ten program CIS vůbec rozpoznávat indicie podvodných STK a SME? Má na to porovnávací algoritmy? Nebo spíše chce vůbec někdo, aby tyto podvody rozpoznávací algoritmy v CISu byly naprogramovány? Další názory pana Rejmona, se kterými se jako představitel ASEM také ne zcela slučuji, jsou zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100621.

Máme klapky na očích, jenže ve světě to je jinak
Vůbec by bylo nejlepší říct hned na začátek, že směrnice 2014/45/EU má v preambuli "jen" zajištění bezpečnosti vozidel v silničním provozu. Konstatuje se tam také, že podstatný vliv na bezpečnost vozidla má jeho dobrý technický stav. Nemluví v žádném případě o tom, kdo ji smí provozovat, a kde ji smí zřídit, a vůbec ne o podnikání v tomto oboru. Snaží se zdůraznit, aby tato veřejná služba zaručená státem a ústavou základních práv člověka na zdraví, byla pro občany dostupná a poctivě prováděna. Nikdo vůbec neuvažuje, že subjekty nabízející tuto veřejnou službu se budou o tuto službu doslova prát, aby až jich bude najednou moc, byli v poskytování této služby nepoctiví a "pouštěli". Vůbec bych řekl, že "pouštět" je český výraz ze zdeformovaného systému, který za hranicemi českých luhů a hájů nikdo nepochopí. Je vůbec div, že takový systém existuje, když nefunguje.

"Zákonem předepsaná kontrola technického stavu vozidla dle přesných kroků v prováděcích předpisech je jen rozinka na dortu, nebo přesněji řečeno logický výstup dobře provedené opravy každé autoopravny."  říká provozovatel německého neznačkového autoservisu, kam dochází každé úterý nezávislý vysokoškolsky vzdělaný zkušební komisař německé kontrolní společnosti KÜS. Na jeho resumé nemáme vliv, protože on ručí svým povoláním (doživotní zákaz činnosti) a majetkem, byla-li by mu prokázána podvodná činnost (kdyby "pouštěl"). "Pouštění" není podvod, ale trestuhodná až kriminální činnost uvádějící uživatele technicky nezpůsobilého vozidla do nebezpečí života nebo ohrožení sebe či druhých účastníků provozu na životě nebo jejich zdraví!

Polopravdy a zkreslené údaje
Údaje, že z 370 STK, je jen 20%, které mají měření emisí a tudíž "vyhovují" směrnici EU, je zapotřebí trochu poupravit. U mnohých zbývajících 80% STK jsou vedlejší podnikající SME v rejstříku firem psané na oko na někoho jiného (manželku, zeťáka nebo někoho z přízně), aby bylo už od začátku blbému zákonu učiněno za dost. Údaj o 1.800 emisních stanic, je také trochu na vodě, protože jich byl v minulosti přibližně dvojnásobek, a protože to ze znění zákona nebyla linková pracoviště, nýbrž opravny s povinností diagnostikovat a opravovat, bylo jich pořád ještě málo, aby diagnostiku měření a opravárenskou činnost prováděly na více než dvou třech vozidlech denně. "Opravovat kvůli nevyhovujícím emisím" se ale po vzniku SME v areálu STK bohužel velmi brzy přestalo! Proč? Začalo to nejprve vyhrožováním techniků na STK majitelům vozidel, že když si nechají udělat emise u SME opravny a ne u nich, u STK, můžou mít příště problémy u právě u STK. A to už byla výhrůžka na pováženou, protože jezdit k řídce rozmístěným početně regulovaným STK se nikomu daleko nechtělo. Majitelé vozidel si nechtěli rozházet dobrý vztah s STK. Dnes už tomu tak není, nikdo nevyhrožuje. STK se chovají vstřícně, aby zákazník náhodou příště nejel ke konkurenci, která může být i o píď benevolentnější a možná i levnější. Některé z nich slibují i dárky nebo"pouštějí", protože to doposud mizerná kontrola ze strany státu dovolovala. U SME to díky této politice není, a za stávajících pravidel nebude lepší.

Mnoho autoopraven připravuje vozidla na STK. Jsou to jejich dá se říci stálí zákazníci. Proč ale má opravář pro technickou kontrolu jet 30 km daleko a tam stát čtyřhodinovou frontu díky regulaci? Proč nemá možnost prostě beze strachu a jeho vlastním odhadem zřídit Technickou kontrolu s emisemi tam, kde není pro občany dostupná? Proč má opravář brát na sebe tu nepříjemnou úlohu a čekat ve frontě s autem zákazníka několik hodin? Proč si mají stávající STKáčka stěžovat, že v lednu není do čeho píchnout, zatímco v červnu se musí lidé až tři týdny dopředu objednávat? "Pouští" STKáčka v červnu, aby dohonily snížené zisky v lednu? Proč to tak je?

Technik STK "pustil" kamarádku, ale auto mohlo zabíjet
Musím to zmínit, protože podobných příběhů znám ze své 30-leté praxe v diagnostice více, ale tenhle zmínit musím: Moje zubní hygienistka miluje koně a má postarší Mitsubishi Pajero. Tahá za ním právě ty koně. V telefonu mi úzkostlivě sděluje: "Zase se mi rozsvítila nějaká kontrolka, ale auto necuká a jede normálně." Jelikož jsem nevěděl jaká (staral jsem se o diagnostiku jejího auta), jel jsem k ní auto omrknout a převzít na diagnostiku, Ona ale svítila kontrolka brzd díky "prošlápnutému" pedálu brzdy. Pohled na naprosto rezavé, od brzdové kapaliny mokré brzdové trubičky mne však neudivil více, než před 14 dny vylepená známka STK.Zuřil jsem a hned jsem chtěl dostat do rukou toho, kdo jí tu ještě nezaprášenou známku vylepil. "Né, to Vám neřeknu, to je můj dobrý kamarád"… Inu, takoví jsme my, Češi.

Jak model technických kontrol vypadá a jak by mohl vypadat…
Položme si sami otázku, proč tu SME a STK vůbec jsou? Proč STK tolik lobují? Proč slovy Rejmona "pouštějí"? Proč se tohle děje a proč stát kontroluje jen papíry a ne detaily jejich práce? Proč jezdí po ulicích vraky podobně jako v Polsku? Odpověď je jednoduchá: Na Ministerstvu se schvalovalo něco, co nikdo nevztáhl na tendence praxe, které logicky budou vznikat. Co totiž vedlo k masovým a rozšířeným podvodům na emisních stanicích, byl hlavně směšně postavený zákon, který nedovolil na emisní stanici nevyhovujícímu vozidlu pokračovat v provedení (a tedy i vyúčtování) daleko vyšší částky za provedení technické kontroly!  Kdo začal první s tlakem, aby auto při emisích vyhovělo, byly STK "s emisemi v areálu"! S prakticky neexistující skutečně odborně specializovanou kontrolou státu začaly prodávat emisní známky prakticky všichni, protože se tato veřejná služba zcvrkla na "výpalné" od každého majitele vozidla jednou za dva roky. A je jedno, jak to auto vypadá. Teprve letos se zavedením jen primitivního focení (tedy vizuální posouzení stavu z fotky) u STK začaly vznikat fronty. Proč, mi potvrdil majitel vrakoviště. "Od té doby co musí STK fotit auta, mám ca 15% nárůst autovraků, Ty sem dokonce přijedou i po vlastní ose." To mluví za vše. Auta, co chtěly známku, k nim prostě musela přijet a přes "focení" se nedostala!

Ale místo, kde se Technická kontrola (záměrně nepoužívám výraz "STK", abych neevokoval dlouhé budovy specializované na průtočnost aut jednoho za druhým) může vypadat úplně jinak! Může to být oblíbený autoservis, kam auto jezdí normálně na všechny servisní úkony, opravy a prohlídky s vydáním plakety na dva roky. Vše na jednom místě. Tento model dokonce i zmiňuje evropská směrnice 2016/45/EU. Zde se píše "Pokud nebude výkon kontroly spjat s opravami a pokud u kontrolní činnosti bude prokázána dostatečná objektivita." Pokusme se najít řešení! Nechme STK žít tak, jak jsou, ale odbourejme regulaci tím, že dovolíme registrovat všem potenciálním specialistům nabízet službu, která nebude ani drahá a bude dostupná. U autoservisů nebudou proudit skrz kontrolu auta jedno za druhým. Autoopravně nebude vadit, když bude v lednu provádět jen jednu či dvě technické kontroly za týden či dokonce za měsíc, což vadí dnešní STK. Má totiž jinou práci pořád.

Opravny už stejně opravují a žijí z těchto servisních peněz. Přístrojové vybavení na technickou kontrolu až na pár maličkostí mají a nemusí mnohdy ani stavět žádné další budovy, aby technické kontroly mohly provádět již zítra. Proč by je měl někdo regulovat? Nejde mluvit ani i riziku investic, protože přístroje budou tak jako tak potřebovat k opravám a seřizování, jako i pro kontrolu jejich práce. Bez nich to nejde ani teď, když Technické kontroly provozovat ze zákona nesmí! Znám mnoho opraven,kde stojí analyzátory výfukových plynů a provozovatel je nepoužívá "k živnosti Měření emisí". Výdělkem opraven jsou opravy, nikoliv státem přenesená služba občanům v libovolné lokalitě. To vyplývá i z výroku mluvčího Ministerstva dopravy Tomáše Neřolda v úterních Událostech 21.6. 2016, tak se ho držme, a tendenci k "další české regulaci" prostě zapuďme!

Ryba smrdí od hlavy…
Pokud je systém nastavený špatně, nelze od něj očekávat, že bude fungovat. Stát nezvládá kontrolu nad systémem, se kterým si na Ministerstvu dopravy minimálně posledních 15 let nikdo hlavu nelámal. Když jsem dokonce i v roce 2014 na schůzkách pracovní skupiny vysedával ještě s původním týmem, který se na konci roku 2014 rozprchl do všech stran, a zde argumentoval, že je nevyhnutelně nutné nejprve radikálně změnit zákon č. 56 a vyhlášku č. 302, aby obé vyhovovaly dnešním požadavkům, byl jsem za rebelujícího a dnes po dvou letech, bude Ministerstvo ve spěchu před závaznými termíny z EU hledat zase nějaké "české" řešení, nyní ale již ve skutečné časové tísni. To, že Ministerstvo dopravy pracovalo za posledních 15 let velmi špatně, ponese stopy bohužel i daleko i do příštího období.

Zajímavé a detailní zprávy o sloučení už jen pro registrované a platící členy ASEM
Protože ASEM hájí zájmy především občana a jeho bezpečnosti a zdraví, stojí podobné akce nějaké drobné finanční prostředky. Proto musí ASEMu přispívat členové, kteří na asociaci chrlí požadavky a zasypávají nás dotazy. Zdarma tyhle služby prostě dělat nejdou. Detailní věcná zpráva asociace ASEM o všech na semináři MDČR probíraných tématech a názorech spolu s našimi profesními postřehy a diskusemi s účastníky bude přístupná pouze platícím členům asociace emisních techniků a opravářů v diskrétní členské sekci portálu ASEM. Z rozhodnutí správní rady budeme tato choulostivá témata diskutovat diskrétně pouze s platícími členy, co mají skutečný zájem na narovnání pokřivených poměrů v kontrolní činnosti.

Související články

Emisní přístroje schválené ještě před zveřejněním dalších změn metodiky?
Emisní přístroje schválené ještě před zveřejněním dalších změn metodiky?

Ministerstvo dopravy rozesílá hned po sobě 3. 6. 2016 a 6. 6. 2016 další dvě informace o změnách metodiky, vyžadující zásah do programu softwaru přístrojů, a to jen tři týdny před vypršením jejich schválení pro používání v SME! Skutečně pikantní je na těchto změnách metodiky to, že časově přichází až po oznámení o prvních Ministerstvem […]

Termín ostrého nasazení nové metodiky ME do 31. 8. 2016
Termín ostrého nasazení nové metodiky ME do 31. 8. 2016

Oficiální sdělení Ministerstva dopravy, které obdrželo sdružení ASEM: Citace: Informace pro SME týkající se přechodného období stanoveného vyhláškou č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Na základě konce přechodného období, vydává Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) následující informaci. Přechodné období, dané zákonnými předpisy (vyhláška […]

ASEM – dva červencové dopisy Ministerstvu dopravy
ASEM – dva červencové dopisy Ministerstvu dopravy

Poslední dva měsíce se ASEM soustředil na průzkum příčin nejpalčivějších telefonických dotazů STK a SME. Ty se vesměs točily okolo zavedení nové emisní metodiky a softwaru, který v konečné podobě se všemi zapracovanými změnami (i s těmi posledními ze 6. 6. 2016) má jít do ostrého „online“ nasazení už od 1. 9. 2016. ASEM se […]

Definitivní termín ME online 1. 9. 2016?
Definitivní termín ME online 1. 9. 2016?

Mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold se nechal 12. 7. 2016 ve večerních událostech slyšet, že termín nasazení ostré online verze měření emisí ( 1. 9. 2016) podle nové emisní metodiky je údajně definitivní, a že Ministerstvo dopravy problémy po 31. 8. 2016 neočekává. Neřold se však vyjadřuje, jakoby něco nevěděl… Mluvčí Ministerstva dopravy Neřold má […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!