Emisní přístroje schválené ještě před zveřejněním dalších změn metodiky?

, 13. června 2016, 20:49

Ministerstvo dopravy rozesílá hned po sobě 3. 6. 2016 a 6. 6. 2016 další dvě informace o změnách metodiky, vyžadující zásah do programu softwaru přístrojů, a to jen tři týdny před vypršením jejich schválení pro používání v SME! Skutečně pikantní je na těchto změnách metodiky to, že časově přichází až po oznámení o prvních Ministerstvem schválených přístrojích ve Věstníku dopravy 6/2016!

Zde je již 2. 6. 2016, tedy ještě 4 dny před další změnou schválena jedna značka přístroje, takže jsou jen dvě (možná tři) možnosti:

Buď jeden z výrobců přístrojů dostává informace o těchto změnách s dostatečně velkým časovým předstihem, aby měl exklusivně zajištěno schválení jen jeho přístrojů do termínu 1. 7. 2016, nebo je schválení jaksi "neplatné", protože po něm nastaly opět změny v legislativním postupu nové metodiky. Ja však možná i třetí varianta. První přístroj je schválen a ostatní přístroje musí udělat programy přesně podle jeho řešení. Ani jedna z variant není fér ani vůči všem výrobcům přístrojů, ani vůči jejich majitelům, kteří čekají na schválení a nový software z úzkostí před zastavením činnosti právě jejich SME. Po 1. 7. 2016 jim totiž hrozí sankce!

Nový zásah do programu emisních přístrojů si vyžádaly tyto, tři týdny před termínem skončení přechodného období Ministerstvem dopravy provedené  změny:

  • U tzv. "doplňkového měření", to když v Readiness Code nejsou provedeny všechny testy emisně relevantních komponentů, se do obslužného programu musí doprogramovat třetí varianta tzv. "Lambdasonda X", která se nebude vyhodnocovat a vyjde prakticky vždycky, pokud bude tento modus zvolen. Detaily prý Ministerstvo oznámí později
  • Další změnou pro výrobce přístrojů, kterou se oficiálně dozvěděli 3. 6. a následně pak 7. 6. 2016 a budou tedy muset upravovat emisní program, je zadávání předepsaných emisních hodnot i pro alternativní palivo, pokud je jím vozidlo vybaveno.
Další "kosmetické změny", jak je Ministerstvo okomentovalo, opět s přívlastkem "finální", jsou v rozdělení společného volitelného programu pro řízené i neřízené diesely na dva samostatné. Přívlastek "finální" měly bohužel však již tři předchozí verze a zdá se, že ani tato neobsahuje všechny korekce a doplnění. Naopak, podle této poslední verze by zcela zásadně měnil postup při měření emisí vozidel bez EOBD:

Původní znění ještě z 19. 5. 2016 : 
Vozidla bez OBD se diagnostikují v souladu s pokyny výrobce vozidla. V případě, že výrobce vozidla kontrolu řídícího systému výslovně nepředepisuje, uvede se tato skutečnost do příslušné kolonky protokolu ve znění "Není předepsána" a vozidlo se z hlediska kontroly paměti závad nehodnotí.

Nově připravované znění ze 3. 6. 2016: 
Vozidla bez OBD se diagnostikují v souladu s pokyny výrobce vozidla. Kontrolu paměti závad je možné vynechat pouze v případě, že to tak výslovně stanovil výrobce vozidla. V tom případě se tato skutečnost uvede do příslušné kolonky protokolu ve znění "Není předepsána" a vozidlo se z hlediska kontroly paměti závad nehodnotí.

Pokud by se musela povinně, tedy z nařízení státu, načítat paměť závad elektroniky motoru u starších vozidel bez EOBD, pak by stát musel definovat i to, jak se budou chybové kódy u individuálních typů a generací diagnostiky více než 50 značek vozidel vyhodnocovat. Stát by musel i definovat alternativní postup, jak se bude postupovat, když emisní mechanik komunikaci se svými starými diagnostikami z neznámých důvodů nenaváže.

Jak se dá tušit, bude nás Ministerstvo dopravy překvapovat i v blízké budoucnosti úpravami, korekturami a různými dodatky ke stávajícímu, už tak překypujícímu chaosu v postupech při měření emisí. Je vskutku škoda, že od roku 2006, kdy tehdejší ředitel odboru 150 avizoval nástup elektronického sběru dat CIS, nebylo alespoň v omezeném počtu nějakých vybraných emisních stanic zkoušeno to, co dnes na ostro bude vyvolávat mnoho kontroverzí, a že jimi bude trpět i občan, který se ke kontrole svého vozidla dostavit musí. Ani poslední metodika nevylučuje, že ač se zcela zdravým vozidlem neodjede z SME na valníku odtahové služby, když program emisního přístroje vyhodnotí jeho vůz nekompromisně "NEVYHOVUJE".

>ASEM tedy volá po radikálním a komplexním systémovém zjednodušení znění legislativy, aby měření emisí mělo zase jednou hlavu a patu, jako kdysi u seřizování karburátorů, kdy se ještě plombovaly šrouby pro nastavení bohatosti směsi.

 
DOPLNĚNO:
Datem 1. 7. 2016 končí homologace emisních přístrojů prakticky všem jejich výrobcům. Se stávajícím softwarem a přístrojovým vybavením nesmí po 1. 7. 2016 většina emisních stanicí měřit a tudíž se kontrola emisí podle dnešního stavu věci prakticky zastaví. Snaha prodloužit lhůtu do 31. 8. 2016 je sice vůle Ministerstva dopravy, leč úřední listiny hovoří o končící platnosti osvědčení pro přístroje s omezenou platností účinnosti do 30. 6. 2016.

A právě v této choulostivé době přichází za sebou, právě jejich sledem dvě velmi kontroverzní informace o schválení přístrojů jednoho výrobce do roku 2019 (http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/42E993DF-D855-4AFF-A172-D15DD9720961/0/Prilohavd_c_1.doc), a za pár dní na to druhá informace, o dalších změnách v metodice, které mění dokonce průběh testu emisí. Takže zatímco jedni (prakticky jediní) mají schváleno, druzí se pouštějí do přeprogramovávání svých přístrojů za minutu dvanáct a schválení do 30. 6. 2016 celkem jistojistě nestihnou. (viz zpráva ASEM a odkaz níže..)

Je možné, že se jedná o nějakou administrativní chybu, ale je divné, že někteří výrobci se o změnách dozvídají v době, kdy druzí, kteří mají "podivné štěstí" mají techniku schválenou a už přístroje prodávají ve finální verzi a zaškolují obsluhu. Ke komu se to kloní štěstí, a čí zásluhou? Nemělo by se Ministerstvo dopravy k těmto dvěma informacím, které přicházejí v nepochopitelném pořadí vyjádřit?

Související články

Otevřený dopis asociace emisních techniků a opravářů ASEM na MDČR se žádostí o „zaváděcí období“
Otevřený dopis asociace emisních techniků a opravářů ASEM na MDČR se žádostí o „zaváděcí období“

Blížící se termín 1.7.2016, kdy má být nasazen ostrý software pro vyhodnocování emisního chování vozidla v provozu při pravidelných emisních kontrolách dle nové metodiky Ministerstva dopravy je ohrožen. Asociaci chodí denně e-maily a telefonáty s alarmující zprávou, že zatím nikdo nemá nainstalovaný nový předepsaný software a schválení také zatím nemá každý dodavatel emisních přístrojů. Přechodné […]

Termín ostrého nasazení nové metodiky ME do 31. 8. 2016
Termín ostrého nasazení nové metodiky ME do 31. 8. 2016

Oficiální sdělení Ministerstva dopravy, které obdrželo sdružení ASEM: Citace: Informace pro SME týkající se přechodného období stanoveného vyhláškou č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Na základě konce přechodného období, vydává Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) následující informaci. Přechodné období, dané zákonnými předpisy (vyhláška […]

Budoucnost 2023: Technická s emiskami už jen současně!
Budoucnost 2023: Technická s emiskami už jen současně!

Přinášíme článek asociace ASEM, zabývající se nařízením EU o sjednocení pravidel o technických kontrolách. Jejich nedílnou součástí se má stát i zákonem nařízené měření emisí. Samostatně měřit emise se v budoucnu nebude povolovat. V České republice se odhaduje na cca 1.500 podnikatelských subjektů (opraven se statutem „Stanice Měření Emisí“), kterých se toto nařízení týká. Konec […]

Seminář MDČR „O sloučení STK a SME“ nebo znovu „o nové regulaci“?
Seminář MDČR „O sloučení STK a SME“ nebo znovu „o nové regulaci“?

ASEM na semináři MDČR o Technických kontrolách a Měření emisí. Před časem hovořil ministr dopravy Dan Ťok o rozvolnění pravidel pro zřizování STK tím, že kdo o zřízení technické kontroly požádá a bude splňovat požadavky i se sloučenou TK a ME, bude mu vyhověno. Doposud tomu tak u dosavadní koncepce STK kvůli stále ještě existující […]

Definitivní termín ME online 1. 9. 2016?
Definitivní termín ME online 1. 9. 2016?

Mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold se nechal 12. 7. 2016 ve večerních událostech slyšet, že termín nasazení ostré online verze měření emisí ( 1. 9. 2016) podle nové emisní metodiky je údajně definitivní, a že Ministerstvo dopravy problémy po 31. 8. 2016 neočekává. Neřold se však vyjadřuje, jakoby něco nevěděl… Mluvčí Ministerstva dopravy Neřold má […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!