Definitivní termín ME online 1. 9. 2016?

, 14. července 2016, 17:55

Mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold se nechal 12. 7. 2016 ve večerních událostech slyšet, že termín nasazení ostré online verze měření emisí ( 1. 9. 2016) podle nové emisní metodiky je údajně definitivní, a že Ministerstvo dopravy problémy po 31. 8. 2016 neočekává. Neřold se však vyjadřuje, jakoby něco nevěděl…

Mluvčí Ministerstva dopravy Neřold má pravdu, když v televizní reportáži v Událostech 12. 7. 2016 říká, že .."Stanice měření emisí měly ​dost času na to pořídit si nový software." Pokud však Neřold říká toto, evidentně netuší, co se děje v zákulisí v jejich vlastním domě, konkrétně co dělá odbor č. 150!

Prvně přestala k 30. 6. 2016 platit na ministerském webu vyvěšená prohlášení výrobců o ignorování výsledků Readiness Code (Ford, Renault, Dacia, Nissan, Isuzu, Suzuki a další…)! Teď už tato prohlášení neplatí a neděje se nic! Všechno je v České republice  jenom "jako".

Od prvního zadání na konci loňského roku dostali výrobci přístrojů od odboru 150 Ministerstva dopravy pro měření emisí totiž již několikrát (dá se říci že každý měsíc, kromě měsíce dubna 2016) nějakou pozměňující nebo upřesňující zprávu ve Věstníku dopravy, která je pro výrobce přístrojů pro homologaci i pro distribuci přístrojů pro měření emisí na koncového zákazníka závazná! V některých z nich jsou i požadavky na změnu software, který podléhá při jakékoliv změně změnám v homologaci!

A tak se stalo, že dnes (13. 7. 2016) v celé České republice není ani jeden přístroj, který by měl jak homologaci, tak by měl i implementovány všechny dodatečně požadované změny! Takže některé přístroje jsou sice homologované, neobsahují však tyto průběžně až do července (7. 7. 2016) důležité změny softwaru, které, pokud nebudou po 31. 8. 2016 implementovány, budou zákazníky zastavovat na emisních stanicích bezdůvodně.

Další přístroje, u kterých se nové softwary stále ještě programují a zkoušejí, budou hotovy tak asi v půli srpna 2016 (pokud Ministerstvo ještě v srpnu nevydá další "věstníkový požadavek" na další, v pořadí čtvrtou změnu softwaru). MDČR přislíbilo jejich urychlené schválení pro používání v SME. Schváleny sice budou, ale čas na distribuci a zaškolení bude chybět.

Důvod, proč Ministerstvo tyto změny neustále, a za ubíhající lhůty pro zavedení nové metodiky zavádí prakticky již v době, kdy by se již žádné změny konat neměly, jsou přetrvávající a neustále nově a nově zjišťované nedostatky nové metodiky, podle které musí být software naprogramován. Na tyto nedostatky opakovaně ASEM upozorňuje tak, jak je neustálým novým testováním zjišťuje. Chyba je totiž v tom, že Ministerstvo dopravy chce naostro zavádět software, který je syrový, neodzkoušený a má mnoho mezer. Na druhou stranu je nutné podotknout, že ani výrobce vozidel nejsou bez másla na hlavě, když jejich vozidla nesplňují, to by podle homologace splňovat měla. Např. právě zmiňované Readiness Code, nutné pro vyhodnocování v novém emisním testu, ke kterým se několik výrobců na stránkách MDČR písemně zavázalo vyjádřit do 30. 6. 2016, ale datum patří minulosti a "skutek, jak se říká, utek".

V krátkém přehledu změny prováděné Ministerstvem dopravy během běžící lhůty na homologaci a distribuci:
–  Readiness Code  (dále jen RC)- SME smí kladně hodnotit jen vozidla, která mají v RC u kontinuálně monitorovaných systémů "nulu" ("0" = testy provedeny). Tento bod se v roce 2016, tedy už v průběhu lhůty přechodném období, mění tak, že v RC nemusí být provedeny žádné testy.
–  Vynechání scanování EOBD nebo paměti závad řídících jednotek traktorů u těch systémů, které řídící jednotky nemají (Zde zjišťuje Ministerstvo u "řízených systémů" že jsou vlastně "neřízené", leč homologované podle "globální homologace a nepodléhají povinnosti mít elektronicky hlídané emisní systémy).
–  Vyjmutí dvoutaktních motorů z měření emisí.
–  Sloučené "Neřízené" a Řízené" diesely se dělí na dva rozdílné průběhy emisního testu.
–  U dvoupalivových systémů se v červenci 2016 (necelé dva měsíce od skončení prodloužené lhůty) mění zadání předepsaných hodnot pro dvoupalivové systémy (CNG/benzín). Dříve stačilo jedno zadání pro obě paliva, nyní se musí zadávat předepsané hodnoty pro každé palivo zvlášť.
–  Též v červenci požaduje Ministerstvo, aby se doprogramovala tzv. "Lambdasonda X" pro vyhodnocování moderních vozidel, kde napětí na řídící lambdasondě vyhodnocovat nejde a nezměněný software by neoprávněně negativně vyhodnotil mnoho nových vozidel s tímto regulérním systémem (měly ho už např. vozy Subaru od roku 2006, takže času na odzkoušení doplňkových testů lambdasond mělo Ministerstvo dopravy s pověřenými zkušebnami opravdu dost).​

Mluvčí Ministerstva dopravy tedy hovoří o jakémsi povrchním problému "pořízení si nového softwaru" emisními stanicemi. Problém však není v pořízení SW, ale v tom, že původní software z loňského roku, byl třikrát podstatně měněn což si vynutilo zásah do software přístrojů. Ani tyto zásahy však dle našeho mínění nebudou stačit na to, aby se softwarem neměly SME po 31. 8. 2016 potíže v tom smyslu, že budou poškozovat zákazníky vystavováním nevyhovujících emisních protokolů, nebo že technicky nebude možné zkoušku emisí v některém z kroků provést. Elegantní řešení ASEM vidí v možnosti vystavení vyhovujícího protokolu s konečným výsledkem verdiktu (test vyhověl/nevyhověl) na vlastní odpovědnost emisního technika, kdyby došlo k neřešitelnému stavu a emisní test nemohl pro procesní překážku pokračovat k úspěšnému vyhodnocení celého emisního testu.

Související články

ASEM – dva červencové dopisy Ministerstvu dopravy
ASEM – dva červencové dopisy Ministerstvu dopravy

Poslední dva měsíce se ASEM soustředil na průzkum příčin nejpalčivějších telefonických dotazů STK a SME. Ty se vesměs točily okolo zavedení nové emisní metodiky a softwaru, který v konečné podobě se všemi zapracovanými změnami (i s těmi posledními ze 6. 6. 2016) má jít do ostrého „online“ nasazení už od 1. 9. 2016. ASEM se […]

Seminář MDČR „O sloučení STK a SME“ nebo znovu „o nové regulaci“?
Seminář MDČR „O sloučení STK a SME“ nebo znovu „o nové regulaci“?

ASEM na semináři MDČR o Technických kontrolách a Měření emisí. Před časem hovořil ministr dopravy Dan Ťok o rozvolnění pravidel pro zřizování STK tím, že kdo o zřízení technické kontroly požádá a bude splňovat požadavky i se sloučenou TK a ME, bude mu vyhověno. Doposud tomu tak u dosavadní koncepce STK kvůli stále ještě existující […]

Emisní přístroje schválené ještě před zveřejněním dalších změn metodiky?
Emisní přístroje schválené ještě před zveřejněním dalších změn metodiky?

Ministerstvo dopravy rozesílá hned po sobě 3. 6. 2016 a 6. 6. 2016 další dvě informace o změnách metodiky, vyžadující zásah do programu softwaru přístrojů, a to jen tři týdny před vypršením jejich schválení pro používání v SME! Skutečně pikantní je na těchto změnách metodiky to, že časově přichází až po oznámení o prvních Ministerstvem […]

ASEM vyjednal s ministrem dopravy odložení emisí „online“ do konce roku 2016
ASEM vyjednal s ministrem dopravy odložení emisí „online“ do konce roku 2016

Po předvčerejším televizním vysílání o Emisích ve večerních Událostech inicioval ASEM na rychlo krizovou schůzku s ministrem dopravy, kde u jednoho stolu jednal hodinu s ministerskými úředníky a s ministrem. ASEM vyvolal krizovou schůzku s Ministrem dopravy (dnes 15. 7 .2016 v 10:00 u něho v kanceláři), kde jsme za členy ASEM argumentovali jejich oprávněné […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!