ASEM – dva červencové dopisy Ministerstvu dopravy

, 11. července 2016, 8:50

Poslední dva měsíce se ASEM soustředil na průzkum příčin nejpalčivějších telefonických dotazů STK a SME. Ty se vesměs točily okolo zavedení nové emisní metodiky a softwaru, který v konečné podobě se všemi zapracovanými změnami (i s těmi posledními ze 6. 6. 2016) má jít do ostrého „online“ nasazení už od 1. 9. 2016. ASEM se obává, že se ani tento termín nestihne.

ASEM rovněž vykonal celkem 30 návštěv různých subjektů provozujících jak STK, tak i SME, aby si udělal obrázek o dojmech dotčených i z jejich individuálních pohledů na…
    ..diskutovanou časovou tíseň a problematickou emisní metodiku
    ..diskutovanou deregulaci ve zřizování (S)TK
    ..diskutované sloučení TK a ME do jednoho procesu u jednoho subjektu

poslední dva body budou tématem velkého článku v září 2016. Nyní o tom, co přijde po 31. 8. 2016..

"Bez obav", aneb typicky česká lhostejnost…
Snad se nedá hovořit o "obavách", jako spíše o nevědomosti "emisáků", co na ně přijde. Tak podobně se vyjadřovali. Popravdě: Neví to nikdo. SME u opraven obavy z možných problémů po zavedení nové metodiky nemají, protože tuší, že stejná situace potrefí všechny v republice, a že se to zase nějak samo vyřeší. Navíc tyhle SME u opraven nejsou primárně živy z emisních kontrol, a tak u nich život půjde dál i po 31. 8. 2016, a dokonce i tehdy, když nebudou mít nový software v emisních přístrojích. "No tak chvíli prostě měřit nebudu."… Tuhle větu si ale STK (a to ani ta bez "SME v areálu") vůbec nemůže připustit, protože STK-áčka vázaná na "Měření emisí" popř. i "jejich SME v areálu"  je denní přísun kontrolovaných vozidel prostě jejich hlavní podnikatelská činnost!

Nejvíce je na vzniklé situaci pálí tato časově kritická témata:  
    1. Žádné emisní přístroje, ale ani ty, které jsou již schválené do dalšího období po 31. 8. 2016, nemají poslední verzi softwaru podle nové závazné metodiky (výrobci ji slibují koncem srpna 2016, tedy těsně před nasazením ostré verze "online" měření emisí).
    2. Emisní mechanici nejsou vyškoleni na průběh testu dle nové metodiky (DEKRA a CSPSD za poslední dva roky, co školení nabízí, novou metodiku neškolili).
    3. Metodika je naplánovaná "od stolu" a není nikým odzkoušená v provozu SME. Na normální vozidla "nějak" funguje (když pomineme její bezzubost, a že téměř nic nového nepřináší), ale na nových technologiích moderních vozidel fungovat nemusí (hybridní vozidla, řídící systémy EURO 6 se systémy Start Stop se simulovanými signály lambdasond, diesely s omezením akcelerační dynamiky apod.).
    4.Nikdo neví, jak se zachová SOD (Státní odborný dozor). Největší jsou zde obavy, že budou SME kontrolovat a trestat za věci, které si ani nikdo neuvědomuje, že by to vlastně mohly být až vážně kvalifikované chyby. Příklad jedné výpovědi: "Měl jsem tu už tři užitkové modely vozidel jednoho výrobce, u kterých jsem zjistil, že nemají podtlak v klikové skříni ve volnoběhu, jako to metodika předepisuje. U všech se ale mírný přetlak objevuje stejný a jinak jsou kontrolovaná auta v nejlepším pořádku. Obávám se, že pokud je začnu vyhazovat na tuto zkoušku, budu mít zle, protože tyhle modely se zkrátka takto chovají,"

Pikantní byl i rozhovor s bývalým zaměstnancem SME u STK, který dal výpověď kvůli riziku možného postihu ze strany Státního Odborného Dozoru a z "nesnesitelné psychické zátěže" (jeho slova), ve které by se nacházel. Majitel STK ho sice nepřímo nutil, aby co nejvíce vozidel jejich velkých zákazníků prošlo u "Emisí" bez vady, aby vozidla mohla pokud možno vždy pokračovat na STK, ačkoliv se pozitivního emisního protokolu docílilo u mnoha vozidel pouze za použití triků a nedovolených postupů. Dojem, že majiteli STK bude nová "online" verze "měření emisí" vadit, tento člověk nepotvrdil, protože prý jeho šéf udělá cokoliv, aby vše šlapalo jako předtím. Prý už pracuje na emulátoru EOBD, aby všechny protokoly zněly i "online" na výbornou.

Zpět k hlavním tématům dopisů ASEM Ministerstvu dopravy České republiky:

1. dopis ASEM
..ze 7. 7. 2016 se týkal opakované žádosti o posunutí termínu ostrého nasazení nové emisní metodiky z 1. 9. 2016 na 1. 1. 2017. Hlavními důvody asociace jsou nehotové softwary většiny výrobců emisních přístrojů i zastřešovatelů, i když tito všichni z obchodních důvodů slibují, že software bude. Dále pak nezaškolený personál všech ca 1800 emisních stanic v ČR, časová tíseň v distribuci a instalací u zákazníků servisním personálem výrobců přístrojů a pestrost kombinací starších přístrojů, které musí být sladěny s novým software, které v součinnosti budou chtít vidět zkušebníci certifikačních autorit DEKRA nebo TÜV SÜD.

2. dopis ASEM
..z téhož data jako první, žádá o možnost "Rozhodování o výsledku měření emisí na odpovědnost emisního mechanika". ASEM totiž předpovídá, že nová emisní metodika, tak je její aktuální dnešní podoba (po zatím již třech dodatečných úpravách Ministerstvem dopravy), nebude fungovat bezchybně na všech vozidlech bez jakýchkoliv alternativ. Zkušenosti ještě z období před zavedením ostré metodiky "online" (od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016) totiž hovoří o mnoha neodůvodněných negativních emisních protokolech vystavených vozidlům, která jinak byla emisně v pořádku. Vyřazena byla kromě jiného i díky procesním "dírám" během jednotlivých kroků v průběhu testu, kdy software neumí provést požadovaný krok v případě, kdy vozidlo se chová vzhledem k metodikou stanoveným úkonům a hraničním hodnotám jinak než je "běžně" známo. V tomto případě by mělo být možné negativní výsledek generovaný emisním přístrojem automaticky, na výsledek opačný. V menším procentu vozidel by mělo jít i obrátit výsledek vyhovujícího do nevyhovujícího. To když se např. až během následného měření emisí po komunikaci s EOBD z ničeho nic rozsvítí kontrolka EOBD, která předtím, při vyčítání paměti závad EOBD zatím nesvítila. Pokud naše "česká" metodika zcela ignoruje výsledky neprovedených testů po vymazání paměti závad Readiness Code, pak se to může stávat velmi často).

​Pokud toto nepůjde, bude to nepříjemné jak pro majitele vozidel, tak pro emisní stanice. Mezi těmito subjekty to bude jiskřit, ale na vině jsou nedostatky syrové a neodzkoušené nové emisní metodiky, která by měla být dle MDČR spuštěna už po 31. 8. 2016. Obavy jsou oprávněné.

Detaily obou dopisů jsou k dispozici jako přílohy k nahlédnutí v diskrétní sekci ASEM (pouze pro platící členy asociace).

Související články

Seminář MDČR „O sloučení STK a SME“ nebo znovu „o nové regulaci“?
Seminář MDČR „O sloučení STK a SME“ nebo znovu „o nové regulaci“?

ASEM na semináři MDČR o Technických kontrolách a Měření emisí. Před časem hovořil ministr dopravy Dan Ťok o rozvolnění pravidel pro zřizování STK tím, že kdo o zřízení technické kontroly požádá a bude splňovat požadavky i se sloučenou TK a ME, bude mu vyhověno. Doposud tomu tak u dosavadní koncepce STK kvůli stále ještě existující […]

Termín ostrého nasazení nové metodiky ME do 31. 8. 2016
Termín ostrého nasazení nové metodiky ME do 31. 8. 2016

Oficiální sdělení Ministerstva dopravy, které obdrželo sdružení ASEM: Citace: Informace pro SME týkající se přechodného období stanoveného vyhláškou č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Na základě konce přechodného období, vydává Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) následující informaci. Přechodné období, dané zákonnými předpisy (vyhláška […]

Jak provést diagnostiku mechanického stavu motoru a bez kterých funkcí se neobejdete
Jak provést diagnostiku mechanického stavu motoru a bez kterých funkcí se neobejdete

Tento díl diagnostického seriálu se bude věnovat nejčastějším diagnostickým postupům v oblasti vznětových motorů, jako je například kontrola počátku vstřiku, kontrola stavu turbodmychadla nebo test komprese. Pomocí těchto testů je možné odhalit mechanický stav motoru a zaměřit se na konkrétní část motoru při následujících opravách. Něco málo z historie starších aut Stále se v servisních […]

Definitivní termín ME online 1. 9. 2016?
Definitivní termín ME online 1. 9. 2016?

Mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold se nechal 12. 7. 2016 ve večerních událostech slyšet, že termín nasazení ostré online verze měření emisí ( 1. 9. 2016) podle nové emisní metodiky je údajně definitivní, a že Ministerstvo dopravy problémy po 31. 8. 2016 neočekává. Neřold se však vyjadřuje, jakoby něco nevěděl… Mluvčí Ministerstva dopravy Neřold má […]

ASEM vyjednal s ministrem dopravy odložení emisí „online“ do konce roku 2016
ASEM vyjednal s ministrem dopravy odložení emisí „online“ do konce roku 2016

Po předvčerejším televizním vysílání o Emisích ve večerních Událostech inicioval ASEM na rychlo krizovou schůzku s ministrem dopravy, kde u jednoho stolu jednal hodinu s ministerskými úředníky a s ministrem. ASEM vyvolal krizovou schůzku s Ministrem dopravy (dnes 15. 7 .2016 v 10:00 u něho v kanceláři), kde jsme za členy ASEM argumentovali jejich oprávněné […]

Sloučení TK+ME do jednoho aktu se zdá být nevyhnutelné
Sloučení TK+ME do jednoho aktu se zdá být nevyhnutelné

Zpráva Ministerstva dopravy je jednoznačná: Česká republika by se vystavovala vysokým sankcím z EU, pokud by technická kontrola a měření emisní probíhaly jednotlivě na dvou pracovištích a poskytovaly je dva rozdílné subjekty. Přes snahy argumentovat pro udržení modelu obou typů kontrol u dvou rozdílných subjektů, v budoucnu tento model, pokud budeme v EU, prostě možný […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!