Termín ostrého nasazení nové metodiky ME do 31. 8. 2016

10. června 2016, 9:05

Oficiální sdělení Ministerstva dopravy, které obdrželo sdružení ASEM:

Citace:
Informace pro SME týkající se přechodného období stanoveného vyhláškou č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Na základě konce přechodného období, vydává Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) následující informaci.

Přechodné období, dané zákonnými předpisy (vyhláška č. 342/2014 Sb.), zůstává v platnosti. Některé přístroje pro měření emisí jsou již schváleny, další jsou průběžně schvalovány a mohou být do stanic měření emisí (dále jen „SME“) průběžně zaváděny. Vzhledem k počtu SME bude ministerstvo akceptovat, z hlediska koncových spotřebitelů, postupné zavádění přístrojů do SME podle nových požadavků na přístroje. Období bylo stanoveno do 31. srpna 2016.

Závěrem ministerstvo žádá výrobce přístrojů i koncové uživatele o maximální úsilí pro zavedení nových přístrojů, nebo nových verzí softwaru do SME.

V Praze 7. června 2016
Ing. Bc. Ivan Novák v. r. 
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel

(Vyřizuje: Mgr. Milena Machalová, tel. 225 131 509, č. j. 3/2016-150- ORG3/29)

Související články

Otevřený dopis asociace emisních techniků a opravářů ASEM na MDČR se žádostí o “zaváděcí období”
Otevřený dopis asociace emisních techniků a opravářů ASEM na MDČR se žádostí o “zaváděcí období”

Blížící se termín 1.7.2016, kdy má být nasazen ostrý software pro vyhodnocování emisního chování vozidla v provozu při pravidelných emisních kontrolách dle nové metodiky Ministerstva dopravy je ohrožen. Asociaci chodí denně e-maily a telefonáty s alarmující zprávou, že zatím nikdo nemá nainstalovaný nový předepsaný software a schválení také zatím nemá každý dodavatel emisních přístrojů. Přechodné […]

ASEM pozván na seminář MDČR o sloučení STK s SME
ASEM pozván na seminář MDČR o sloučení STK s SME

Členské státy se budou řídit instrukcemi Směrnice 2014/45/EU a přitom vnímat vlastní specifické podmínky a vazbu na historii. Ministr dopravy Dan Ťok organizuje dne 21.6.2016 setkání, kde se budou prezentovat všechny připravované změny tzv. “velké technické novely”. Osloveny jsou všechny zainteresované organizace, aby se k prezentovaným změnám mohly v zájmu komunit, které zastupují, ve lhůtě […]

Emisní přístroje schválené ještě před zveřejněním dalších změn metodiky?
Emisní přístroje schválené ještě před zveřejněním dalších změn metodiky?

Ministerstvo dopravy rozesílá hned po sobě 3. 6. 2016 a 6. 6. 2016 další dvě informace o změnách metodiky, vyžadující zásah do programu softwaru přístrojů, a to jen tři týdny před vypršením jejich schválení pro používání v SME! Skutečně pikantní je na těchto změnách metodiky to, že časově přichází až po oznámení o prvních Ministerstvem […]

Seminář MDČR “O sloučení STK a SME” nebo znovu “o nové regulaci”?
Seminář MDČR “O sloučení STK a SME” nebo znovu “o nové regulaci”?

ASEM na semináři MDČR o Technických kontrolách a Měření emisí. Před časem hovořil ministr dopravy Dan Ťok o rozvolnění pravidel pro zřizování STK tím, že kdo o zřízení technické kontroly požádá a bude splňovat požadavky i se sloučenou TK a ME, bude mu vyhověno. Doposud tomu tak u dosavadní koncepce STK kvůli stále ještě existující […]

ASEM – dva červencové dopisy Ministerstvu dopravy
ASEM – dva červencové dopisy Ministerstvu dopravy

Poslední dva měsíce se ASEM soustředil na průzkum příčin nejpalčivějších telefonických dotazů STK a SME. Ty se vesměs točily okolo zavedení nové emisní metodiky a softwaru, který v konečné podobě se všemi zapracovanými změnami (i s těmi posledními ze 6. 6. 2016) má jít do ostrého “online” nasazení už od 1. 9. 2016. ASEM se […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!