Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive

9. února 2015, 17:17

Nedostatky v zabezpečení zjištěné u telematického systému BMW Connected Drive – FIGIEFA podporuje vytvoření interoperabilní a bezpečné telematické platformy pro připojená vozidla, která funguje na bázi nejmodernějších technologií a zároveň reaguje na konkurenční produkty vytvořené uzavřenými soukromými systémy.

Bezpečnostní nedostatky zjištěné u systému BMW Connected Drive ukazují, že uzavřené soukromé telematické systémy nemusí nutně zajišťovat 100% zabezpečení dat a zároveň mnohdy nevycházejí z nejmodernějších bezpečnostních norem.

FIGIEFA podporuje vytvoření interoperabilní standardizované bezpečné telematické platformy, jak navrhuje nové nařízení týkající se systému eCall. Platforma zabudovaná do vozidel by zajistila bezpečnost pomocí nejmodernějších norem (včetně hodnocení nezávislými odborníky), a zároveň i to, aby se dnešní konkurenceschopné služby firem, které působí na trhu náhradních dílů, udržely v novém digitálním věku.

Dne 30. ledna zveřejnila FIA výsledky studie, kterou vypracoval německý automobilový klub (ADAC) a která odhalila bezpečnostní nedostatky u automobilů BMW vybavených telematickými technologiemi Connected Drive. Nedostatky v softwaru by zlodějům umožnily odemknout dveře a získat údaje o automobilu přes mobilní telefon, aniž by zanechali stopu.

Zatímco společnost BMW oznámila, že nedostatky v zabezpečení byly koncem ledna 2015 odstraněny, incident je názornou ukázkou nedostatků v argumentech výrobců vozidel v současných debatách v Bruselu, kteří tvrdí, že pouze uzavřené soukromé systémy výrobců vozidel jsou skutečně bezpečné.

FIGIEFA za velké podpory spotřebitelů, trhu náhradních dílů, federací pojišťoven a leasingových společností již dlouho usiluje o bezpečné, interoperabilní sítě pro účely propojení vozidel. Návrh byl převzat jako východisko pro tvorbu nového evropského nařízení, které se týká systému eCall, což je zvláště na místě, protože na základě tohoto nařízení bude instalace nového automatického systému rychlé pomoci od roku 2018 povinná.

Sylvia Gotzenová, generální tajemnice FIGIEFA, zdůraznila, že „Interoperabilní standardizovaná bezpečná telematická platforma, kterou navrhuje nařízení týkající se systému eCall, může zajistit bezpečný a otevřený přístup k telematickému systému a udržet nezávislost trhu náhradních dílů nezbytnou k zajištění konkurenceschopných a inovativních služeb ve prospěch spotřebitelů, obchodu a cenově dostupné mobility v rámci EU. Vyzýváme evropského zákonodárce, aby neprodleně využil příležitosti, kterou mu poskytuje nařízení o systému eCall a vyvaroval se prodlení v technické implementaci“.

Informace
Nástup automobilových telematických systémů – bezdrátového propojení vozidel – je průlomem ve vývoji. Spotřebitelům a firmám poskytuje řadu výhod, ale zároveň ohrožuje stávající vyrovnané podmínky na trhu s automobilovými náhradními díly. V současné době nezávislí operátoři, jako např. opravárenské firmy, silniční kontroly nebo leasingové společnosti, nemají stejný bezdrátový přístup k technickým údajům o vozidle jako výrobci vozidel. Výrobci si tak sami mohou vybírat, kterým společnostem nakonec umožní údaje získat, za jakých podmínek a v jakém časovém rámci, a které služby budou moci být nabízeny spotřebitelům – díky tomu mají výhradní kontrolu nad údaji o svých vozidlech.

V důsledku toho hrozí monopolizace důležitých „online“ údajů, které jsou nezbytné ke zjišťování „stavu“ vozidla za jízdy a zcela zásadní pro nezávislý sektor autoservisů, aby mohl i nadále poskytovat konkurenceschopné, nové a inovativní služby.

Abychom této hrozbě byli schopni čelit a zároveň zajistili potenciální výhody, které s sebou tato technologická výhoda nese, přichází federace FIGIEFA a související subjekty s koncepcí interoperabilní standardizované bezpečné platformy. Interoperabilní platforma zabudovaná do vozidla by řidičům umožňovala vybrat si, komu zašlou své údaje o vozidle a za jakých podmínek, zatímco by zároveň zajišťovala nejvyšší – neustále aktualizované a nejmodernější – bezpečnostní standardy, a to jak v oblasti komunikace z vozidla a do vozidla, tak ve vozidle samotném. Požadovaná úroveň bezpečnosti a zabezpečení by byla dále zvýšena tím, že by nezávislý orgán před zavedením aplikací prováděl jejich ověření. Tato opatření by společně zajišťovala plnou bezpečnost a zabezpečení jak při komunikaci, tak při výměně údajů o vozidle.

Související články

Studie firmy Ricardo-AEA o fungování „normy Euro 5“
Studie firmy Ricardo-AEA o fungování „normy Euro 5“

Federace FIGIEFA uvítala studii firmy Ricardo-AEA, neboť se jedná o ucelenou zprávu popisující současné problémy, které se týkají zajišťování přístupu k informacím o opravách a údržbě (RMI), jimž čelí nezávislý trh automobilových náhradních dílů. Přínosem „komplexní analýzy“ je, že se zaměřuje na hodnotový řetězec trhu náhradních dílů a na významnou roli „zprostředkovatelů“, jako jsou distributoři […]

FIGIEFA podporuje zavedení systému eCall
FIGIEFA podporuje zavedení systému eCall

FIGIEFA uvítala návrh Evropské komise (EK) na zavedení systému eCall. Vybavení vozidel s telematickou technologií bude povinné od roku 2015. Telematika eCall dle sdružení FIGIEFA přispěje ke snížení počtu úmrtí na silnicích a zmírnění následků nehod. Přinese mnoho výhod pro uživatele z hlediska bezpečnosti a doplňkových služeb. eCall – telematická technologie Systém eCall je elektronická […]

Právní předpisy Evropské unie týkající se zavedení systému tísňového volání e-Call
Právní předpisy Evropské unie týkající se zavedení systému tísňového volání e-Call

Níže podepsaná sdružení vítají iniciativu Evropské komise ohledně tísňového volání e-Call a plně podporují povinné plošné zavedení tohoto systému od roku 2015 na území celé Evropy, a to pro veškerá nově schválená osobní vozidla či lehká nákladní vozidla. Jedná se o významnou iniciativu, která by měla snížit počet úmrtí a závažných zranění na evropských silnicích. […]

SISA informuje: Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu
SISA informuje: Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu

Plnění pokynu eCall s ohledem na zavedení „interoperabilní telematické platformy“ podle zásad spravedlivé hospodářské soutěže a svobodného rozhodování spotřebitelů. Díky povinnému celoevropskému zavedení systému e-Call do všech nových osobních vozidel naplánovanému na rok 2018 se urychlí zavádění telematických technologií a rozvoj směrem k „inteligentním připojeným vozidlům“. Základní telematické funkce systému e-Call se snadno dají rozšířit tak, […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!