Vozidla nižších tříd si na trhu lépe udrží hodnotu a jejich cena klesá pomaleji než u vozidel vyšších tříd

26. února 2016, 13:40

Společnost Audatex Systems provedla v lednu 2016 kvalifikovaný odhad a srovnání vývoje hodnoty vozidel v závislosti na délce jejich provozu, a to u významných představitelů obchodních tříd – malá a nižší střední, střední a vyšší střední. Z výsledků těchto prognóz vyplynulo, že vozidla v nižších obchodních třídách si na trhu lépe udrží svou hodnotu a jejich cena klesá pomaleji než u vozidel vyšších tříd. Například po 4. letech provozu a ročním proběhu 20.000 km je průměrná hodnota vozidel obchodní třídy malé (např. Škoda Citigo, Toyota Aygo, VW UP!, Renault Twingo) zhruba 50%, zatímco ve třídě vyšší střední (např. Škoda Superb, Ford Mondeo, Hyundai i40, VW Passat, Renault Latitude, Mazda 6) jen v průměru 38%.

Je všeobecné známé, že hodnota nového vozidla klesne jeho prodejem a dále klesá v závislosti na délce jeho používání, množství ujetých kilometrů a dalších vlivech, které na proces snižování cen vozidel po dobu jeho provozu působí. Jsou to především způsob provozu, stav údržby a dodržení servisních podmínek, opravy po nehodách a v neposlední řadě i počet držitelů.

„Naše společnost dlouhodobě sleduje cenový vývoj vozidel na evropském trhu a na základě tohoto modeluje tzv. časové amortizační křivky, které tvoří základ pro kalkulaci cen ojetých vozidel,“ říká Ladislav Smrčka, datový analytik a specialista na tržní prostředí vozidel ze společnosti Audatex.

Pro příklad a porovnání uvádí Audatex průměrné časové hodnoty vozidel po 4 letech provozu pro český a slovenský trh, obchodní třídu MALÉ a VYŠŠÍ STŘEDNÍ (v procentuálním vyjádření).

„V žádném případě nelze uvedené průměrné časové hodnoty zaměňovat s obvyklými cenami konkrétních vozidel, neboť ty mohou být výrazně odlišné. I tak lze ale vysledovat rozdíly mezi vozidly různých obchodních tříd. Hodnota vozidla klesá na základě určitých zákonitostí, ale ne u všech automobilů stejným tempem,“ doplňuje Ladislav Smrčka.

Obchodní třídy vozidel a pokles jejich cen v čase:
Pokud bychom měli na českém trhu určit mezi obchodními třídami pomyslného vítěze, pak je to třída MINI, kde její zůstatková časová hodnota překračuje v 1. roce provozu 78 % (Škoda Citigo, Toyota Aygo, VW UP!, Renault Twingo). Ve 4. roce provozu klesne časová hodnota v této třídě cca na 50 %, přičemž v dalších letech zaznamenáváme roční pokles v průměru o 5 %.

U obchodních tříd NIŽŠÍ STŘEDNÍ a STŘEDNÍ můžeme vysledovat časové hodnoty oproti třídě MINI nižší, a to o 2-7 %. Rozdíly jsou markantnější u starších vozidel (přes 3 roky).

Největší rozdíl u časových hodnot proti ostatním třídám je u třídy VYŠŠÍ STŘEDNÍ.  Zde jsou časové hodnoty vozidel v prvním roce provozu nižší až o 9 % a v dalších letech to s propadem není lepší. V druhém roce provozu se hodnota rozdílu pohybuje od 7 do 8%. U vozidel starších 5 let je rozdíl velmi výrazný, a to okolo 11-12%.

„Tyto rozdíly jsou dané právě třídou vozidel, kdy se ve vyšší střední třídě seskupují nadstandardně vybavená vozidla s vyšší výchozí cenou a vyššími provozními náklady. Tato vozidla vzhledem k délce provozu ztrácejí svoji hodnotu nejrychleji. Vysoká vybavenost vozidel je po určité době provozu spojená se spolehlivostí těchto vymožeností a určitými nároky na servis,“ uzavírá Ladislav Smrčka.

V každé z uvedených tříd byla vozidla vnitřně rozčleněna do skupin, a to podle typu karosérie, motorizace a rozsahu sériových výbav. Cílem tohoto kroku bylo co nejvíce eliminovat rozdíly mezi vozidly. Hlavními vstupními parametry prognóz byla délka provozu vozidla 4 roky a roční proběh 20.000 km. Výstupem prognóz cen vozidel je kvalifikovaný odhad budoucích cen na trhu v ČR, vyjádřený procentním zůstatkem vstupních cen předmětných vozidel.

Vymezení pojmu prognóza cen vozidel:

·         Prognózy cen vozidel slouží k predikci budoucích cen vozidel za předpokládaných a předem stanovených podmínek. Jedná se o kvalifikovaný odhad budoucí obvyklé ceny vozidla v závislosti na jeho předpokládané době provozu, předpokládaném proběhu kilometrů a ostatních faktorech majících přímý, či nepřímý vliv na tvorbu této ceny.

·         Prognózy cen vozidel jsou kalkulované prostřednictvím multifunkčního systému TAXexpert®, a to na základě komplexní metodiky, zpracované ve společnosti IBS automotive pro tuto oblast.

·         Pro vlastní prognózu se využívají prognostické křivky, které mají ve své výchozí podobě tvar a průběh příslušné časové amortizační křivky vozidla, používané pro aktuální oceňování vozidel.

·         Výchozí prognostické křivky je dále nutné redukovat, a to v závislosti na očekávaných a předpokládaných vlivech, které vstupují do procesu kalkulace ve formě koeficientů.

·         Dále je nutné vzít v úvahu též předpokládaný proběh kilometrů, způsob užívání vozidla a v neposlední řadě i požadavek na definování takové ceny, za kterou bude vozidlo spolehlivě prodejné.

·         Všechny faktory ovlivňující budoucí cenu vozidla jsou vztaženy k situaci na daném trhu.

·         Hlavními faktory ovlivňující prognózované ceny, které vstupují do procesu kalkulací, jsou:

Ve vazbě na vozidlo:

−         Obliba značky a modelu na trhu s vozidly;

−         Podíl značky na prodejích nových a ojetých vozidel;

−         Stabilita značky na trhu, četnost generačních obměn, motorizací a faceliftů;

−         Poruchovost a spolehlivost, výsledky crash testů;

−         Užitné vlastnosti a rozměrové parametry;

−         Pohledové vlastnosti exteriéru a interiéru (design);

−         Motorizace a výkonové parametry včetně druhu použitého paliva;

−         Servisní síť, hodinové sazby prací a ceny ND;

−         Výbavy (rozsah a srovnání);

Ve vazbě na ekonomiku a právní prostředí:

−         Stav ekonomiky dané národní lokality a předpokládaný vývoj včetně inflace;

−         Právní prostředí – úprava emisních limitů, dovozní limity, atd.

Související články

Nejdražší bouračky jsou s Jaguáry, nejlevnější s Renaulty
Nejdražší bouračky jsou s Jaguáry, nejlevnější s Renaulty

Nejvíce bouraným modelem je Škoda Octavia 2. generace, nejčastěji se bourá kryt předního nárazníku. Společnost Audatex, významný hráč na poli IT řešení pro oblast automobilového průmyslu a pojišťovnictví a lídr v oblasti automatizovaných výpočtů nákladů na opravy a řízení likvidace škod na vozidlech, připravila analýzu nákladů na opravy škod na havarovaných vozidlech za uplynulý rok […]

AudaNEXT – nová platforma pro digitální správu celého životního cyklu vozidel
AudaNEXT – nová platforma pro digitální správu celého životního cyklu vozidel

Společnost Audatex, významný hráč na poli IT řešení pro oblast automobilového průmyslu a pojišťovnictví a lídr v oblasti automatizovaných výpočtů nákladů na opravy a řízení likvidace škod na vozidlech, oficiálně představila unikátní platformu AudaNEXT pro digitální správu celého životního cyklu vozidel a dalších řešení pro oblast pojišťovnictví a automotive. Nová platforma mimo jiné výrazně zjednodušuje, […]

Aukční platformou AUTOonline projde měsíčně cca 600 havarovaných a fleetových aut
Aukční platformou AUTOonline projde měsíčně cca 600 havarovaných a fleetových aut

Společnost Audatex Systems je provozovatelem mezinárodní internetové aukční platformy havarovaných a fleetových (firemních) vozidel s názvem AUTOonline. Jedná se o největší evropskou aukci havarovaných vozidel, přes kterou Audatex poskytuje již 19 let službu pro obchodníky s havarovanými a ojetými vozy a autoservisy. Každým rokem je v Německu na burzu AUTOonline vložených více než 900.000 vozidel. V celé […]

Ceny ojetin na vybraných evropských trzích
Ceny ojetin na vybraných evropských trzích

Pro některé ojeté vozy se vyplatí dojet do sousedního Polska nebo Maďarska, zánovní ojetiny do stáří 3 let se vyplatí prodat v Rakousku.

Škoda Superb III je výhodnou investicí
Škoda Superb III je výhodnou investicí

Společnost Audatex Systems, která je po sloučení se společností IBS automotive předním poskytovatelem dat pro oceňování vozidel a predikci jejich cen v ČR a SR, provedla v květnu 2016 (v rámci své analytické činnosti) kvalifikovaný odhad a srovnání vývoje hodnoty vozidel v závislosti na délce jejich provozu u modelu Škoda Superb II a III generace […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!