SISA: Vyjádření k reportáži o chladicích kapalinách v pořadu Autosalon televizní stanice PRIMA

28. listopadu 2014, 12:30

V pátek 28. srpna letošního roku odvysílala televize PRIMA v pořadu Autosalon číslo 35 – reportáž k chladicím kapalinám v České republice. Technický poradce a redaktor Světa motorů M. Vaculík stojící před vozidlem Škoda říká,“ chladicí kapalinu dneska musíte kupovat ve značkovém servisu, protože kompletní druhovýroba lže a barví na červeno, ty které vám ucpou chladič“.

V pátek 28. srpna letošního roku odvysílala televize PRIMA v pořadu Autosalon číslo 35 – reportáž k chladicím kapalinám v České republice. (http://autosalon.iprima.cz/videa/autosalon-2014-35. (čas 9:33)

Technický poradce a redaktor Světa motorů M. Vaculík stojící před vozidlem Škoda říká,“ chladicí kapalinu dneska musíte kupovat ve značkovém servisu, protože kompletní druhovýroba lže a barví na červeno, ty které vám ucpou chladič“.

Pozvali jsme p. Vaculíka k osobnímu jednání, abychom si věci vysvětlili. Jmenovaný přiznal, že došlo v důsledku hektického natáčení této reportáže k určitému zjednodušení a tím k určité neúplnosti. Uznal částečně argumenty odborníka a specialisty na chladicí kapaliny a společnostem, které dodávají kvalitní chladicí kapaliny se ve svém stanovisku omluvil. Jak dále potvrdil, problematikou chladicích kapalin se nehodlá alespoň v dohledné době věnovat.

Pro úplnost připojujeme vyjádření odborníka a specialisty na chladicí kapaliny

Vyjádření k reportáži o chladicích kapalinách v pořadu Autosalon televizní stanice PRIMA, vydání č. 35, odvysílané dne 28. 8. 2014

Technický poradce časopisu Svět motorů pan Martin Vaculík se v příspěvku pod názvem: „Preventivní servis automobilu – chladicí soustava“ dopouští několika nařčení, sdělení a informací o současných chladicích kapalinách, které se nezakládají na pravdě, jsou vytrženy z kontextu a dokonce přímo křivě obviňuje kompletní druhovýrobu těchto nemrznoucích směsí z falzifikace, aniž by pro to měl jediný důkaz. Tyto klamavé informace pak mohou vést veřejnost ke zkresleným domněnkám a závěrům, jež mohou výrazně obchodně poškodit celý „aftermarketový“ trh s těmito produkty. Jedná se o tato nepravdivá prohlášení, která jsou vysvětlena podrobně níže:

1.    Změna v chemickém složení inhibitorů chladicích kapalin se neodehrála před 10 lety, ale již v roce 1996.

2.    Anorganické inhibitory koroze (vyjma silikátů) nezpůsobují žádné šlemy, povlaky ani nemohou zacpat chladič. Pro toto tvrzení neexistuje jediný důkaz.

3.    Anorganické – minerální inhibitory koroze (konkrétně molybdenany a dusitany) jsou povinně předepsány normou ASTM D6210 pro chladicí kapaliny současných přeplňovaných naftových motorů. Těžko by proto mohly mít avizované negativní vlastnosti uvedené v bodě č. 2.

4.    Kapalina G13, kterou technický poradce drží v ruce, obsahuje paradoxně anorganický inhibitor koroze – silikáty – v množství 400-500 mg/l, jelikož je to předepsáno normou TL 774 J, kterou tato kapalina G13 musí plnit. 

V souladu s vyjádřením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, na kterou jsme se v této souvislosti obrátili,  považujeme názor p. Martina Vaculíka „kompletní druhovýroba lže …“ za kontroverzní, který může do jisté míry poškozovat výrobce chladicích kapalin.

Sdružení SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky od svého založení v roce 1994 vystupuje proti všem projevům nekalé soutěže v oblasti nezávislého aftermarketu ausiluje o zajištění a ochranu volné a férové soutěže v oblasti automobilového aftermarketu ve prospěch konečného spotřebitele – motoristy.

Proto považujeme za nutné, uvést věci na pravou míru, informovat odbornou i laickou veřejnost motoristickou a upozornit, že v tomto případě došlo k vážnému pochybení, uvedení nesprávných informací, které mohou mít za následek poškození dobrého jména některých výrobců chladicích kapalin a narušení obchodních vztahů mezi dodavateli a odběrateli.

Jako důkazní materiál k vyvrácení tvrzení uvedených panem Vaculíkem poslouží tyto dokumenty, které může na vyžádání poskytnout tvůrce tohoto prohlášení:

Norma Volkswagen TL 774 B/C ve verzi 09-1994.
Norma Volkswagen TL 774 C/F/G/H/J ve verzi 11-2012.
Norma ASTM D6210-1
0 Standard specification for fully-formulated glycol base engine Coolant for heavy-duty engines.
Norma PSA Peugeot – Citroën B71 5110 Liquide de refroidissement apres-vente concentres ou dilues pour moteurs thermiques.
Norma PSA Peugeot – Citroën B71 5120 Liquide de refroidissement apres vente.
Schwartz Steven A.: Silicate stabilization studies in glycol. In Engine Coolant Testing – Fourth Volume: STP 1335, 1999, Philadelphia USA, s. 327-351. ISBN: 0-8031-2610-7.

Podrobné vysvětlení nepravdivých bodů 1-4 je uvedeno zde:

1. Již v první větě p. Vaculík neznale prohlašuje, že změna ve složení inhibitorů koroze chladicích kapalin se udála před cca 10 lety. Tato změna se uskutečnila přesně v roce 1996, kdy koncern Volkswagen zavedl do své normy chladicích kapalin TL 774 typ D, kde inhibiční systém byl nově založen na bázi organických inhibitorů koroze, zatímco předešlý typ C obsahoval ještě částečně anorganické inhibitory koroze jako borax či silikáty. Mimochodem norma TL 774 typ C z roku 1994 s obsahem anorganických inhibitorů je v roce 2014 stále v platnosti!

2. Zásadní lživá a několikrát v celém příspěvku opakovaná informace je, že by minerální neboli anorganické inhibitory koroze způsobovaly šlemy v chladicím systému, jež by vedly k ucpání či zneprůchodnění chladiče. Normou TL 774 je předepsaný obsah inhibitorů v rozmezí 3,5-5,0% a vzhledem k tomu, že chladicí kapalina se musí použít ředěná vodou s obsahem jen 33-50% koncentrátu, je velmi obtížné si představit, že by takto minoritní složka inhibitorů způsobila zacpání chladiče.

3. Opakuji znovu, že pro to, že by anorganické (minerální) inhibitory koroze (vyjma silikátů – viz bod č. 4) způsobovaly svou podstatou povlaky makroskopického rázu, není žádný důkaz. Jako potvrzení může posloužit americká norma pro složení chladicích kapalin ASTM D6210 v platném znění z roku 2010. Ta předepisuje povinný obsah anorganických inhibitorů koroze pro ochranu před kavitační korozí, a to konkrétně 2400 ppm dusitanů, nebo alternativně min. 600 ppm dusitanů a min. 600 ppm molybdenanů (přičemž dohromady musí být min. 1560 obou). Lze si jen těžko představit, že kdyby tyto inhibitory koroze měly problémy s tvorbou šlemů či ucpáním chladiče, kolovaly by nám ve všech vysoce výkonných a přeplňovaných naftových motorech, jako jsou vozy nákladní a dopravní techniky, autobusy a stavební stroje. Dále např. normy koncernu PSA Peugeot Citreön B71 5110 a 5120 předepisují min. obsah molybdenanů 0,8 g/l.

4. Že pan Vaculík celou problematiku vytrhuje z kontextu, dokazuje láhev chladicí kapaliny Škoda Auto G13, kterou drží v ruce. O této kapalině totiž prohlašuje, že obsahuje organické inhibitory koroze a netvoří šlemy. Kapalina G13 plní normu TL 774 typ J. Pro tento typ produktu je touto normou v platném znění z roku 2012 předepsán povinný obsah silikátů 400-500 mg/l. Domníváme se, že silikáty, česky zvané křemičitany, jsou nade vší pochybnost minerální (anorganické) inhibitory koroze!

Právě silikáty jsou jediné inhibitory koroze, u kterých tvorba úsad byla vůbec zaznamenána (viz např. článek S. A. Schwartze citovaný jako důkazní materiál). Proto také byly přechodně normou TL 774 D a F zakázány. Protože jsou ale zároveň jedinečnými inhibitory na korozi hliníku a jeho slitin a tvorbě jejich úsad lze zabránit stabilizátory, znovu se do složení chladicích kapalin v roce 2005 vrátily a jsou tam dosud…

Ing. Jan Skolil – člen doktorandského studia fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, v oblasti nemrznoucích a teplosměnných kapalin.

Související články

Jsou neznačkové servisy opravdu horší a dražší? Aneb o reportáži v Autosalonu
Jsou neznačkové servisy opravdu horší a dražší? Aneb o reportáži v Autosalonu

V sobotu 23. 02. 2013 byla na stanici Prima Family v pořadu Autosalon odvysílána reportáž „Jak ušetřit na servisu“, která dle nás staví neznačkové (nezávislé) servisy v očích zákazníka do pozice neprofesionálních dílen, které jsou drahé a používají díly pochybné kvality. Než se pustíte do čtení článku, doporučujeme shlédnout reportáž, o které pojednáváme. Reportáž je […]

Jsou neznačkové servisy opravdu horší a dražší? Aneb o reportáži v Autosalonu ještě jednou
Jsou neznačkové servisy opravdu horší a dražší? Aneb o reportáži v Autosalonu ještě jednou

Minulý týden jsme Vám přinesli článek o reportáži v pořadu Autosalon. Zaznamenali jsme na něj velké ohlasy, a proto se k němu opět vracíme. Dnes pro Vás máme komentáře osobností aftermarketu, distributorů a sdružení. Článek naleznete zde – http://www.motofocus.cz/novinky/3299,jsou-neznackove-servisy-opravdu-horsi-a-drazsi-aneb-o-reportazi-v-autosalonu a byl doplněn o cenové srovnání firmy Inter Cars. U některých firem byly doplněny značky dílů. […]

O reportáži v pořadu Autosalon ještě jednou. Aneb, asi vše v pořádku nebylo
O reportáži v pořadu Autosalon ještě jednou. Aneb, asi vše v pořádku nebylo

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení ve vztahu s výše uvedenou reportáží. O reportáži „Jak ušetřit na servisu“, který odvysílala stanice Prima Family 23.02.2013 v pořadu Autosalon jsme se již věnovali detailně, včetně názorů mnoha stran. K obsahu se tentokrát vracet nebudeme, názory […]

Společné prohlášení profesních organizací SAČR a SISA k diskreditaci nezávislých servisů
Společné prohlášení profesních organizací SAČR a SISA k diskreditaci nezávislých servisů

Jak jsme Vám v minulých týdnech informovali, vzrůstá intenzita lživých reklam, reportáží na segment nezávislých servisů. V následujících řádcích Vám přinášíme společné prohlášení Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA). „Se znepokojením jsme v poslední době zaznamenali několik nevhodných reklam či reportáží, které se […]

SISA: Opravárenská doložka – boj nekončí
SISA: Opravárenská doložka – boj nekončí

Opravárenská klauzule se snaží o spravedlivou rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví, potřebou svobodné konkurence, ochranou spotřebitelů a dotažením jednotného trhu. Opravárenská klauzule by ochránila 260 milionů majitelů vozidel v EU před monopolem na náhradní díly a opravy karosériových částí jako jsou čelní skla, stěny karosérie nebo osvětlení. Česká republika se řadí mezi ty státy Evropské […]

SISA vyvíjí aktivity pro profesionalizaci autolakoven
SISA vyvíjí aktivity pro profesionalizaci autolakoven

Mezi členy asociace SISA najdeme i firmy, které se zabývají distribucí nátěrových hmot – autolaků, pomocných materiálů a vybavení lakoven pro povrchové úpravy vozidel. Patří do skupiny osmi předních, tzv. prémiových světových značek, které jsou nositeli nejpokrokovějších technologií a společně pracují v odborné profesní skupině AUTOLAKY. Za pomoci této skupiny asociace SISA už řadu let […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!