SISA vyvíjí aktivity pro profesionalizaci autolakoven

28. ledna 2015, 15:08

Mezi členy asociace SISA najdeme i firmy, které se zabývají distribucí nátěrových hmot – autolaků, pomocných materiálů a vybavení lakoven pro povrchové úpravy vozidel. Patří do skupiny osmi předních, tzv. prémiových světových značek, které jsou nositeli nejpokrokovějších technologií a společně pracují v odborné profesní skupině AUTOLAKY.

Za pomoci této skupiny asociace SISA už řadu let vyvíjí aktivity na profesionalizaci autolakoven, etiky podnikání, vzdělávání a ekologie a působí tak na tržní prostředí České republiky. O svých aktivitách informuje vedle odborných článků i formou diskusních „Kulatých stolů“, ke kterým zve dotčené instituce a novináře.

Obor opravárenských autolaků
Pojem autolaky zahrnuje nátěrové hmoty a technologie, které jsou určeny pro povrchové úpravy silničních a kolejových vozidel (osobní a užitkové automobily, motocykly, vojenská vozidla, stavební a zemědělské stroje, tramvaje, vlaky atd.). Využitelné jsou ale i jinde (malá letadla, nábytek, hudební nástroje, stavební konstrukce atd.).

Zavedením míchacích zařízení do lakoven v roce 1948 byl položen základní kámen nové etapě vývoje oboru opravárenských autolaků, který tak doplnil stávající obor autolaků průmyslových a vydobyl si tak  své významné místo. Opravárenské autolaky umožňují s minimální skladovou zásobou nátěrových hmot přímo v lakovně operativně a efektivně opravovat poškození s možností volit různé technologické skladby a přizpůsobit se vzhledu a vlastnostem téměř veškerých vrchních laků starších i nových vozidel (lesk, mat, hladkost, struktura povrchu, barevný odstín, pružnost, tvrdost). Složitost uvedeného oboru dokumentuje mj. i skutečnost, že výrobci tzv. prémiových značek autolaků evidují kolem 180.000 barevných kódů a 1.700.000 příslušných receptur včetně jejich variant, které je možné v lakovnách operativně míchat pomocí míchacích zařízení s pigmentovými bázemi (těch je až kolem 120). Oproti převážné většině povrchových úprav je obor autolaků excelentním oborem, který umožňuje dosahování  vysoké estetické úrovně, kvality a životnosti a to v čistém prostředí při respektování hygienických a ekologických norem.

Znovuzřízení oboru AUTOLAKÝRNÍK v ČR a vzdělávání
Tradiční systém, kdy učeň získal vzdělání u lakýrnického mistra, jako tovaryš prokázal své dovednosti v praxi a pak si teprve mohl založit živnost nebo najít stálé zaměstnání, byl nahrazen státními učňovskými školami. Od počátku 70. let min. století u nás však byla prosazována kvantita oproti kvalitě – v té době se např. sériové automobily ŚKODA lakovaly s vynecháním základové barvy. V této době byl učňovský obor AUTOLAKÝRNÍK sloučen s obecným oborem lakýrník. To byl začátek devastace této profese. Navíc po roce 1989 zhruba 50% aktivních autolakýrníků pocházelo z jiných oborů, např. opravář zemědělských strojů, elektrikář apod. Přestože po celou dobu od roku 1989 dodavatelé zahraničních technologií autolaků (především prémiových), které vstoupily na trh ČR, suplují školství formou teoretických a praktických školení a uvedený obor byl od školního roku 2011/12 konečně obnoven,  nezbavili jsme se dosud v plné míře dopadů uvedených deformací. Projevuje se to dosud nezřídka v kvalitě řízení a provádění lakýrnických prací. Po dvacetiletém útlumu byl – a dosud částečně je – skok ze starých do nových technologie náročný. Ať už pro pedagogy, lakýrníky, technology, řídící pracovníky či veřejnost. Je potřeba ještě hodně udělat pro to, abychom odstranili negativní návyky z minulých let a mohli tak úspěšně navázat na historickou tradici.

Mistrovství ČR učňů-autolakýrníků
Pod patronací MŠMT se několik let koná mistrovství ČR učňů-autolakýrníků, žáků pilotních škol, které jsou pod patronací prémiových dodavatelů autolaků, převážně členů asociace SISA, když jeden z nich myšlenku toto mistrovství pořádat inicioval, a každoročně ji svou fyzickou a finanční účastí aktivně pomáhají realizovat a rozvíjet. Cílem je propagace oboru a zvyšování odborné úrovně a motivace škol a učňů.

Zavádění systému získávání profesních kvalifikací v oboru AUTOLAKÝRNÍK
Člen asociace SISA také stál zhruba před čtyřmi roky u zrodu systému získávání odborných kvalifikací oboru AUTOLAKÝRNÍK, který zastřešuje Národní ústav pro vzdělávání. Podílel se na vytvoření standardů, tvorby dosud neexistující odborné terminologie a pilotních ověření tohoto systému. Uvedený systém umožňuje nevyučeným autolakýrníkům získat výuční listy na základě teoretických a praktických zkoušek prostřednictvím autorizovaných osob a pilotních učňovských škol. Do tohoto systému lze začlenit i zájemce z jiných oborů včetně seniorů a to prostřednictvím systému rekvalifikací.

Vytváření zdrojů odborných informací
Přinášet naprosto vyčerpávající informace o oboru povrchových úprav vozidel je – vzhledem k prudkému vývoji v poslední době a vzhledem ke specifice jednotlivých světových výrobců nátěrových hmot (resp. některým odlišnostem v materiálové i technologické oblasti) – obtížné a téměř nemožné. Hlavní roli tady mají dodavatelé prémiových technologií autolaků, z nichž většina je členy asociace SISA, se podílejí celoplošně na školeních a odborných článcích v časopisech, i když jsou komerčně směrovány k technologiím a sortimentům, které odbytují. V současné době ale vznikají učebnice a pracovní sešity v obecné rovině pro odborné školy. Současně dochází i k rozvoji odborné terminologie. Dále se zacelují mezery, které zde od počátku 70. let minulého století vznikly.

Ekologie autolakoven
Od 1.1.2007 došlo ke zpřísnění ekologické legislativy, která vychází z direktiv EU a jejímž cílem je snížit emise z lakoven. Vzhledem k její složitosti a nedostatečným kontrolám ze strany státu však dodnes dochází k jejímu porušování a tudíž i k narušování rovné hospodářské soutěže ze strany distributorů, kteří nové odpovídající technologie nemají nebo nejsou tak funkční. Investice prémiových dodavatelů tak nejsou chráněny a jejich návratnost je značně narušována.Do lakoven se tak nadále dostávají neekologické (nadlimitní) nátěrové hmoty, což ochranu ovzduší ohrožuje. Asociace SISA se od roku 2006 aktivně podílí na iniciování a formulování změn legislativy u institucí MŽP, ČIŽP a ČOI. Bylo již dosaženo několik změn, ale ke zvýšení její srozumitelnosti, jednoznačnosti a tím i účinnosti zbývá ještě prosadit vydání metodiky pro kontrolory a uživatele. Byla by přílohou aktuálního znění zákona „O ochraně ovzduší“ č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Aktivity SISA v ekologické oblasti autolaků
K dalším cílům patří podpora školství (členové SISA jsou partnery pilotních odborných dopravních škol a celostátních soutěží učňů – autolakýrníků, kampaně za znovuzřízení učňovského oboru AUTOLAKÝRNÍK, první porevoluční učebnice AUTOLAKÝRNÍK), osvětová činnost a šíření objektivních informací. SISA podporuje v profesionalizaci uvedeného oboru v praxi s ohledem na konečného spotřebitele (vysoká kvalita a životnost prací), která je narušována mj. i nedodržováním ekologické legislativy (lakovny mnohdy mixují technologie vřazováním neekologických a méně kvalitních produktů, což přináší defekty a snížení životnosti).

 

Související články

SISA: Opravárenská doložka – boj nekončí
SISA: Opravárenská doložka – boj nekončí

Opravárenská klauzule se snaží o spravedlivou rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví, potřebou svobodné konkurence, ochranou spotřebitelů a dotažením jednotného trhu. Opravárenská klauzule by ochránila 260 milionů majitelů vozidel v EU před monopolem na náhradní díly a opravy karosériových částí jako jsou čelní skla, stěny karosérie nebo osvětlení. Česká republika se řadí mezi ty státy Evropské […]

SISA: Vyjádření k reportáži o chladicích kapalinách v pořadu Autosalon televizní stanice PRIMA
SISA: Vyjádření k reportáži o chladicích kapalinách v pořadu Autosalon televizní stanice PRIMA

V pátek 28. srpna letošního roku odvysílala televize PRIMA v pořadu Autosalon číslo 35 – reportáž k chladicím kapalinám v České republice. Technický poradce a redaktor Světa motorů M. Vaculík stojící před vozidlem Škoda říká,“ chladicí kapalinu dneska musíte kupovat ve značkovém servisu, protože kompletní druhovýroba lže a barví na červeno, ty které vám ucpou […]

Studie firmy Ricardo-AEA o fungování „normy Euro 5“
Studie firmy Ricardo-AEA o fungování „normy Euro 5“

Federace FIGIEFA uvítala studii firmy Ricardo-AEA, neboť se jedná o ucelenou zprávu popisující současné problémy, které se týkají zajišťování přístupu k informacím o opravách a údržbě (RMI), jimž čelí nezávislý trh automobilových náhradních dílů. Přínosem „komplexní analýzy“ je, že se zaměřuje na hodnotový řetězec trhu náhradních dílů a na významnou roli „zprostředkovatelů“, jako jsou distributoři […]

Noví členové sdružení SISA
Noví členové sdružení SISA

Novými členy Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) se staly společnosti SPECIAL TURBO a.s. a společnost BUČAN s.r.o. Společnost SPECIAL TURBO a.s. se sídlem v Praze 4 je autorizovaný distributor a servisní centrum turbodmychadel, viskózních spojek a autoklimatizací.  Společnost BUČAN s.r.o. se sídlem v Plzni, Purkyňova 1023/23 dodává na český trh autolaky RM a […]

SISA: Jarní desatero
SISA: Jarní desatero

Automobilová zima má začít a také skončit v autoservisu. Přípravu na zimu motoristé většinou nepodceňují, ale přechodem na jarní provoz si už mnoho z nich starosti nedělá. Rozloučení se zimou omezí na výměnu zimních pneumatik za letní. To je ovšem minimum. K zahnání zimy z automobilu je potřeba komplexní program v myčce a jarní „úklid“ […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!