“Autorizovaní” mají zájem na provozování “TK” dle nových pravidel

29. května 2016, 12:45

Na ASEM se od včerejška obracejí první akreditovaní zástupci značek a renomované autorizované servisy v České republice a žádají o podporu dle evropské směrnice 2014/45/EU, která ruší evropskou směrnici 2009/40/ES, kde pod zdůvodněním (34) stojí toto:

Kontroloři by při provádění technických prohlídek měli jednat nezávisle a jejich úsudek by neměl být ovlivněn střetem zájmů, včetně zájmů ekonomických nebo osobní povahy. Odměna kontrolorů by tedy neměla být v přímém vztahu k výsledkům technických prohlídek. Členské státy by měly mít možnost stanovit požadavky ohledně oddělení činností nebo povolit soukromým subjektům provádět zároveň technické prohlídky i opravy vozidel, a to i na tomtéž vozidle, v případech, kdy se orgán dozoru přesvědčil, že je zachována vysoká úroveň objektivity." (konec citace směrnice 2014/45/EU)

ASEM podpoří jak neautorizované, tak i autorizované opravny, kde budou splňovat předpoklady pro "vysokou úroveň objektivity", Tuto "vysokou úroveň" bude ASEM pomáhat zajišťovat a certifikovat pro své členy tak, aby je orgány dozoru uznali za dostatečné. K opatřením, které mohou vysokou objektivitu zajistit patří vedle výstupů z měřicích přístrojů i dokumentační systém prokazatelných závad. (Prohlížejte obrázky a čtěte dále po kliknutí na "Read more" níže…) 

>ASEM si dovolil pracovně pro své členy nazvat novou formu technických kontrol novým názvem "TK". Výraz "STK" bude ASEM zatím pracovně používat pro staré formy kontrolních linek Stanic Technických Kontrol tak, jak byly schvalovány do roku 2018. Pracovní výraz výraz "SME" bude ASEM používat pro formu samostatných do roku 2023 fungujících Stanic Měření Emisí v takové podobě, jak byly schvalovány doposud.

V níže zobrazené galerii je na prvním obrázku klasická česká velkokapacitní  STK s několika linkami. Tyto stanice však doplní po roce 2018 i TK v podobách zobrazených na ostatních obrázcích, jak existují v Německu, Rakousku či Švýcarsku a to nejen u autorizovaných či neautorizovaných autoopraven, ale i u zkušebních organizací jako je GTÜ či KÜS. Podoby STK, SME a TK budou vedle sebe existovat do roku 2023, pak už budou jen technické kontroly typu TK, nabízející dle evropského požadavku jak technickou, tak i emisní kontrolu, popřípadě i opravy, pokud před orgány dozoru splní i kritéria "dostatečné objektivity".

Související články

Budoucnost 2023: Technická s emiskami už jen současně!
Budoucnost 2023: Technická s emiskami už jen současně!

Přinášíme článek asociace ASEM, zabývající se nařízením EU o sjednocení pravidel o technických kontrolách. Jejich nedílnou součástí se má stát i zákonem nařízené měření emisí. Samostatně měřit emise se v budoucnu nebude povolovat. V České republice se odhaduje na cca 1.500 podnikatelských subjektů (opraven se statutem “Stanice Měření Emisí”), kterých se toto nařízení týká. Konec […]

Česká televize o sloučení “emisek” s technickými kontrolami
Česká televize o sloučení “emisek” s technickými kontrolami

V neděli 22. 5. 2016 ve večerních “Událostech” přišla reportáž o dopadu Evropské direktivy 2014/45 na způsob zákonem předepsaných kontrol motorových vozidel. V reportáži došlo k několika drobným nepřesnostem: Prvně to, že sloučené STK a SME budou platit již od příštího roku. V platnost sice toto vstoupí, ale samostatné emisní stanice musí dostat dle doporučení […]

ASEM pozván na seminář MDČR o sloučení STK s SME
ASEM pozván na seminář MDČR o sloučení STK s SME

Členské státy se budou řídit instrukcemi Směrnice 2014/45/EU a přitom vnímat vlastní specifické podmínky a vazbu na historii. Ministr dopravy Dan Ťok organizuje dne 21.6.2016 setkání, kde se budou prezentovat všechny připravované změny tzv. “velké technické novely”. Osloveny jsou všechny zainteresované organizace, aby se k prezentovaným změnám mohly v zájmu komunit, které zastupují, ve lhůtě […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!