ASEM pozván na seminář MDČR o sloučení STK s SME

3. června 2016, 7:58

Členské státy se budou řídit instrukcemi Směrnice 2014/45/EU a přitom vnímat vlastní specifické podmínky a vazbu na historii. Ministr dopravy Dan Ťok organizuje dne 21.6.2016 setkání, kde se budou prezentovat všechny připravované změny tzv. “velké technické novely”. Osloveny jsou všechny zainteresované organizace, aby se k prezentovaným změnám mohly v zájmu komunit, které zastupují, ve lhůtě pro podání pozměňovacích návrhů vyjadřovat. Naší asociaci jsou nejbližší zájmy vyjádřeny v preambuli ASEM, tedy zájmy emisních techniků a opravářů v souladu se snahami o nejlepší možný udržitelný stav emisního chování motorových vozidel v provozu.

ASEM se může tohoto semináře zúčastnit ve 4 zástupcích a očekává, že vybraní pozvaní se tohoto jednání zúčastní. V každém případě vás ostatní budeme o obsahu tohoto semináře informovat hned druhý den po schůzce.

Na ASEM se obracejí specialisté, kteří "Technickou kontrolu" (dále jen "TK" = technická kontrola vozidla společně s emisemi) nechtějí a nikdy ji chtít z principu nebudou, protože jejich činnost je specificky zaměřená na jiný typ služeb.  Např. mnoho "Dieselservisů" v republice má zřízenou "Emisní stanici" pouze na diesely. Tou procházejí všechna opravená vozidla z podniku. Takto typicky orientovanou dílnou jsou např. různé dopravní podniky. Podvozky ani benzínová vozidla kontrolovat nechtějí. Emisní protokol vydávaly jako výstupní vyhovující emisní a diagnostický protokol, tedy jako "třešničku na dortu" po úspěšně provedené generální opravě motoru. Emisní zařízení k tomu potřebné se jim zaplatilo právě z povinného měření emisí u jejich neveřejné emisní stanice tím, že je nemuseli platit u cizí STK, která podle dosavadních pravidel nesměla být spjatá s opravami. Nyní jim stát chce kus této živnosti logicky spjaté s jejich dlouholetou službou zakázat.

Další příklad v upravené citace z jednoho dopisů doručených ASEM:
Existují spousty stanic SME fungujících již více než 20 let samostatně, které byly nedávno nuceny zakoupit nové přístroje na ME a investovat značné finanční prostředky. Prakticky měsíc před zavedením metodiky, na kterou se tyto servisy velmi pečlivě připravovaly (diagnostická školení, prohlubovací školení, expertízy pracoviště apod.) přijde informace, že by všechny samostatné SME měly od roku 2023 zaniknout! Je třeba podtrhnout, že to byly právě ony stanice, které neměly motivaci podvádět v měření emisí, protože jejich hlavní obživou byly a jsou opravy motorů a emisních systémů.

Pokud prostřednictvím ASEM bude hájit své zájmy více podnikatelských subjektů naší branže, a z principiu jejich zaměření a pozice na trhu nemají současně zájem na zřízení pracoviště TK (technické kontroly), pak by měla naše legislativa zvážit minimálně možnost výjimky těmto subjektům dovolit jim doživotní existenci jako samostatné stanice měření emisí. Rušit doposud dobře fungující samostatné emise u úzce spacializované opravny, která si historicky vybudovala ve své lokalitě důležitou a existenční pozici, by mohlo být považováno až za diskriminační jednání ze strany státu. Zkrátka nově tedy samostatné SME nepovolovat, ale ty specificky specializované nechat dožít. Zaniknou-li okolnostními samy, např. tím, že nově vznikající sdružené TK jim odvedou klientelu, pak je to nějaký spravedlivý vývoj a ne "zákaz podnikatelské činnosti".

Vaše názory, stejně jako doplňující připomínky či jakákoliv další spojená témata, sdělení či požadavky poštou na info@asem.cz.

Související články

Otevřený dopis asociace emisních techniků a opravářů ASEM na MDČR se žádostí o “zaváděcí období”
Otevřený dopis asociace emisních techniků a opravářů ASEM na MDČR se žádostí o “zaváděcí období”

Blížící se termín 1.7.2016, kdy má být nasazen ostrý software pro vyhodnocování emisního chování vozidla v provozu při pravidelných emisních kontrolách dle nové metodiky Ministerstva dopravy je ohrožen. Asociaci chodí denně e-maily a telefonáty s alarmující zprávou, že zatím nikdo nemá nainstalovaný nový předepsaný software a schválení také zatím nemá každý dodavatel emisních přístrojů. Přechodné […]

“Autorizovaní” mají zájem na provozování “TK” dle nových pravidel
“Autorizovaní” mají zájem na provozování “TK” dle nových pravidel

Na ASEM se od včerejška obracejí první akreditovaní zástupci značek a renomované autorizované servisy v České republice a žádají o podporu dle evropské směrnice 2014/45/EU, která ruší evropskou směrnici 2009/40/ES, kde pod zdůvodněním (34) stojí toto: Kontroloři by při provádění technických prohlídek měli jednat nezávisle a jejich úsudek by neměl být ovlivněn střetem zájmů, včetně […]

Česká televize o sloučení “emisek” s technickými kontrolami
Česká televize o sloučení “emisek” s technickými kontrolami

V neděli 22. 5. 2016 ve večerních “Událostech” přišla reportáž o dopadu Evropské direktivy 2014/45 na způsob zákonem předepsaných kontrol motorových vozidel. V reportáži došlo k několika drobným nepřesnostem: Prvně to, že sloučené STK a SME budou platit již od příštího roku. V platnost sice toto vstoupí, ale samostatné emisní stanice musí dostat dle doporučení […]

Termín ostrého nasazení nové metodiky ME do 31. 8. 2016
Termín ostrého nasazení nové metodiky ME do 31. 8. 2016

Oficiální sdělení Ministerstva dopravy, které obdrželo sdružení ASEM: Citace: Informace pro SME týkající se přechodného období stanoveného vyhláškou č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Na základě konce přechodného období, vydává Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) následující informaci. Přechodné období, dané zákonnými předpisy (vyhláška […]

Sloučení TK+ME do jednoho aktu se zdá být nevyhnutelné
Sloučení TK+ME do jednoho aktu se zdá být nevyhnutelné

Zpráva Ministerstva dopravy je jednoznačná: Česká republika by se vystavovala vysokým sankcím z EU, pokud by technická kontrola a měření emisní probíhaly jednotlivě na dvou pracovištích a poskytovaly je dva rozdílné subjekty. Přes snahy argumentovat pro udržení modelu obou typů kontrol u dvou rozdílných subjektů, v budoucnu tento model, pokud budeme v EU, prostě možný […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!