Automobilové technice Bosch se daří: Pětiprocentní růst, rendita šest procent

13. září 2013, 7:05

Výnosy Automobilové techniky Bosch z provozních činností vzrostou v roce 2013 pravděpodobně o pět procent. Tato divize Bosch roste tedy rychleji než celosvětová výroba automobilů. Tato čísla uvedl Dr. Volkmar Denner, vedoucí společnosti Robert Bosch GmbH se zodpovědností za výzkum a vývoj, na 65. mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Na straně výnosů očekává Bosch u divize Automobilová technika v letošním roce renditu před zdaněním ve výši přibližně šesti procent z obratu. Také celé skupině Bosch se daří: Růst společnosti se bude v aktuálním roce pohybovat podle prognózy v rozpětí od dvou do čtyř procent. „Zisk zlepšujeme rovněž podle plánu, i když je nutné vynaložit ještě velké úsilí a stále nás silně zatěžuje fotovoltaická divize,“ řekl Denner.

Růst v Číně a Severní Americe, pozvolné oživení v Evropě
Podle odhadů společnosti Bosch poroste výroba automobilů na celém světě v následujících letech v průměru o tři procenta. To je o jeden až dva procentní body méně než v období před finanční krizí. „Severní Amerika a Čína budou i nadále motorem růstu globálního automobilového trhu, zatímco oživení v Evropě bude postupovat jen pozvolna,“ vysvětlil Denner. V této souvislosti zmínil průměrné stáří osobních vozů v Evropě, které dosáhlo rekordní výše téměř devíti let. To povede ve střednědobém horizontu k tomu, že řidiči budou nahrazovat svá ojetá vozidla novými vozy. V Severní Americe má aktuálně registrovaný vozový park stáří přibližně jedenáct let, z čehož již pramení zvýšená poptávka. „V zemi, jako je Čína, jde naproti tomu o dohánění vyspělého světa ve velkém měřítku,“ doplnil Denner. Čína totiž celkově dosáhla teprve desetiny západoevropské hustoty vozidel.

Bosch proto posiluje své aktivity v rozvíjejících se zemích a v letech 2011 až 2013 investoval v asijsko-pacifickém regionu přibližně 2,8 miliardy eur. Bosch tak souzní s trendem v automobilovém průmyslu, kdy japonští a němečtí výrobci automobilů zvyšují podíly své zahraniční výroby z poloviny v roce 2005 na dvě třetiny v roce 2015.Bosch kráčí jako globalizovaný dodavatel po mezinárodní cestě svých zákazníků,“ zdůraznil Denner. Bosch udržuje již dnes blízké kontakty se svými zákazníky na celém světě díky síti 95 výrobních závodů a 50 vývojových pracovišť. Jen ve výzkumu a vývoji pro Automobilovou techniku bude koncem roku pracovat 36 000 zaměstnanců. Koncern kromě toho investuje 300 milionů eur do výstavby nového výzkumného střediska ve švábském Renningenu.

Od spalovacího motoru až po kompletní elektrický pohon
Intenzivní výzkumná činnost má zásadní podíl na tom, že je Bosch vedoucí tržní a inovační silou v oblasti elektronických systémů pro pohon a bezpečnost. I u vznětových a zážehových motorů lze po technické stránce dále snižovat spotřebu paliva. Pokračováním downsizingu a vylepšováním procesu spalování lze v porovnání se stavem k roku 2012 ušetřit dalších 20 procent paliva. S touto optimalizovanou technikou lze dalekosáhle splnit dokonce i přísní limity emisí CO2, které Evropská unie stanovila pro rok 2020. V závislosti na kategorii vozidel může být kromě toho nezbytná elektrifikace hnacího řetězce. Bosch nabízí v této oblasti široké portfolio produktů. Rekuperační systém Bosch BRS (Boost Recuperation System) s podporou akcelerace je například cenově dostupným základním hybridním systémem s 48V generátorem a kompaktním lithium-iontovým akumulátorem. Bosch završuje dvou nabídku plně hybridními systémy a hybridními systémy s možností vnějšího dobíjení (tzv. plug-in hybrid). Bosch bude mít na svém kontě do roku 2014 třicet realizovaných sériových projektů v oblasti elektrické mobility – od plně elektrického pohonu pro malý vůz až po elektrifikovaný sportovní vůz.

Bosch soustředí své síly na plně automatizovanou jízdu“
Na celém světě se neustále zpřísňují cíle a požadavky v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu. Z toho pramení další impulzy pro růst v oblastech elektrifikace pohonu a automatizace jízdy. Objem trhu s asistenčními systémy poroste v letech 2013 až 2017 ročně o třetinu. Bosch z toho profituje a již dnes roste rychleji než trh. Bosch realizuje s asistenčními a bezpečnostními systémy obrat pět miliard eur ročně. Celkově pracuje v tomto oboru ve službách společnosti Bosch 5.000 vývojářů.

Kromě dalšího zlepšování asistenčních systémů a senzorů je zásadní technickou výzvou na cestě k automatizované jízdě především síťové propojení automobilu. V budoucnosti budou přes mobilní telefonní rozhraní přenášena velká množství dat do cloudu, dále vyhodnocována a vzájemně propojována s dalšími zdroji dat. Tímto způsobem vozidlo „sroste“ se svým okolím a systémy budou moci rychleji rozpoznávat nebezpečí a reagovat na ně. Příkladem je konec dopravní kolony za zatáčkou. Začnou-li vozidla zpomalovat, je okamžitě identifikováno rizikové místo a tato informace putuje k ostatním účastníkům silničního provozu, kteří se ke koloně vozidel blíží.

V této oblasti síťového propojení vozidel Bosch úzce spolupracuje s mnoha externími partnery, aby byly vytvořeny předpoklady pro plně automatizovanou jízdu. Bosch je například zakladatelem Střediska pro automobilový výzkum CARS (Center for Automotive Research), mezioborového výzkumného programu Stanfordovy univerzity.

Bosch však využívá především výhody diverzifikovaného světového koncernu s více než 300.000 zaměstnanci. Propojování je realizováno napříč různými obory činnosti. Paralely existují například mezi systémy pro ochranu chodců a rozpoznáváním osob kamerami monitorovacích systémů. Ve společnosti Bosch proto úzce spolupracují různé divize, k čemuž přispívá i společný základní software.Bosch soustředí své síly na plně automatizovanou jízdu. Navazujeme interní aliance s krátkými služebními cestami,“ zdůraznil Denner.

Důležitou roli přitom hraje divize Bosch Software Innovations, která vyvíjí řešení pro realizaci internetu věcí a služeb a s ním souvisejícího síťového propojení automobilu. Tyto aplikace nalézají využití ve všech oborech činnosti společnosti Bosch. Automobil na silnici se stane právě tak součástí internetu jako chladnička v kuchyni nebo balicí stroj ve výrobní hale.

Tisková zpráva Robert Bosch odbytová

Související články

Automobilová technika Bosch na IAA 2013
Automobilová technika Bosch na IAA 2013

Od výjimečných produktů, jako je iBooster, přes cestu k elektrické mobilitě až po vysoce automatizovaný automobil. Technicky výjimečné produkty: eClutch, iBooster, stereovideokamera eClutch: Díky spojce Bosch eClutch budou moci řidiči vozidel s manuálním řazením v budoucnosti popojíždět v kolonách bez nutnosti ovládat spojku. Elektronicky řízené ovládání spojky překlenuje propast mezi automatizovaným a manuálním řazením. Systém […]

Bosch dále rozšiřuje své telematické služby pro inteligentní řízení vozových parků
Bosch dále rozšiřuje své telematické služby pro inteligentní řízení vozových parků

Četní provozovatelé vozových parků si přejí větší transparentnost a přehled, aby mohli svou nabídku pro zákazníky ještě více zatraktivnit nebo ji dokonce rozšířit. Do této oblasti patří například analýza spotřeby paliva, lokalizace vozidla prostřednictvím GPS nebo elektronická kniha jízd s upozorněním na odcizení. Bosch nyní nabízí provozovatelům vozových parků rozsáhlé kompletní řešení, které lze individuálně […]

Autoklub ADAC zahájil spolupráci s portálem pro řidiče Drivelog
Autoklub ADAC zahájil spolupráci s portálem pro řidiče Drivelog

Drivelog je první servisní portál, který sdružuje nabídky v oblasti mobility pro řidiče a servisy. V rámci spolupráce s autoklubem ADAC budou oba partneři v budoucnosti poskytovat na svých internetových stránkách plnohodnotnou nabídku informací na téma automobil. ADAC již začal poskytovat aktuální informace týkající se automobilu uživatelům portálu Drivelog. Ve druhé fázi nyní dohodnuté spolupráce, […]

Nové generátory Bosch Power Density Line
Nové generátory Bosch Power Density Line

Bosch následuje trend stále kompaktnějších a lehčích komponentů vozidel i u své nejnovější modelové řady generátorů. „Kompaktní generátor Power Density Line (PL) spojuje osvědčenou techniku s inovativními komponenty,“ říká Dr. Ulrich Kirschner, vedoucí divize Bosch Starter Motors and Generators. Inženýři společnosti Bosch dosáhli díky nové technice navíjení s plochými statory dosud nevídané hustoty výkonu. Zároveň […]

Nový Bosch iBooster
Nový Bosch iBooster

Brzdové soustavy automobilů získaly v uplynulých letech na výkonnosti. Bezpečnost významně zvýšily zejména systémy ABS a ESP. Dosud rozšířený koncept podtlakového posilovače brzdové soustavy zůstal přitom během výše uvedeného vývoje téměř beze změny. Podtlakový posilovač ovšem nabízí jen omezené možnosti zpětného získávání kinetické energie (rekuperace) a za všech okolností stejnou, předem definovanou míru zvyšování síly, […]

Rekuperační systém Bosch s podporou akcelerace
Rekuperační systém Bosch s podporou akcelerace

Nový rekuperační systém Bosch BRS (Boost Recuperation System) s podporou akcelerace vyplní v současnosti stále ještě velkou mezeru mezi systémy start/stop a hybridními pohony. „Rekuperační systém BRS s podporou akcelerace přinese do střední třídy levnou elektrifikaci,“ říká Wolf-Henning Scheider, člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. „S upravenými komponenty, jako je lithium-iontový akumulátor s kapacitou 0,25 […]

Elektronické ovládání spojky Bosch eClutch šetří palivo a zvyšuje komfort
Elektronické ovládání spojky Bosch eClutch šetří palivo a zvyšuje komfort

Bez samočinného řazení může být dopravní zácpa dvojnásobně únavná. Důvodem je nutnost opakovaně ovládat spojku, plyn a brzdu. Díky spojce Bosch eClutch se budou moci rozjíždět v popojíždějící koloně bez ovládání spojky i řidiči vozů vybavených mechanickou převodovkou. Pohodlně jako se samočinnou převodovkou, jen ovládáním pedálů brzdy a plynu – aniž by motor nechtěně „zhasl“. […]

Bosch Jet Wiper – nová generace ramen stěračů nabízí více bezpečnosti
Bosch Jet Wiper – nová generace ramen stěračů nabízí více bezpečnosti

Nová ramena stěračů Bosch Jet Wiper přinášejí inovaci na čelní okno. Trysky ostřikovačů integrované do ramen stěračů cíleně přivádějí čisticí kapalinu přímo před stírací lištu. Výsledkem je rovnoměrné očištění plochy okna, aniž by byl výhled řidiče negativně ovlivňován zbytky rozstřikované kapaliny. „Jet Wiper ukazuje, že Bosch dokáže vylepšit i zdánlivě vyzrálý produkt, jako jsou stěrače […]

Emisní systém Denoxtronic – Bosch snižuje emise oxidů dusík
Emisní systém Denoxtronic – Bosch snižuje emise oxidů dusík

Evropská unie požaduje od poloviny roku 2014 drastické snížení emisí oxidů dusíku (NOx) u nových osobních a lehkých užitkových vozů. Zvýšená množství oxidů dusíku v centrech některých evropských měst jsou navíc předmětem častých diskuzí. Systémy Bosch snižují emise oxidů dusíku již dnes. Bosch nabízí jako dodavatel automobilového průmyslu technická řešení pro plnění přísných norem, jako […]

Článkový řemen Bosch – Bezstupňové převodovky zažívají na celém světě rozmach
Článkový řemen Bosch – Bezstupňové převodovky zažívají na celém světě rozmach

Jízda samými zatáčkami do kopce může stát člověka nervy. Žádný převodový stupeň se nezdá být vhodný. Jednou má motor příliš nízké, podruhé zase příliš vysoké otáčky. To se netýká bezstupňových samočinných převodovek CVT(Continuously Variable Transmission), které nemají pevně stanovené převodové stupně. Díky tomu je možná plynulá jízda bez rázů s konstantní hnací sílou a otáčkami […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!